Casus: snelle inzet bij conflict!

Inleiding
Werknemer is via een bedrijfsovername terecht gekomen bij een Amerikaans bedrijf. De bedrijfscultuur is totaal anders dan bij het familiebedrijf waar werknemer 20 jaar werkzaam is geweest. Werknemer maakt zich zorgen over zijn baan want zijn beeld is dat het Amerikaans bedrijf het liefst zo snel mogelijk van alle oudere en duurdere werknemers af wil. Hij weet dat de banen niet voor het oprapen liggen en dat zijn studerende kinderen nog behoorlijk wat gaan kosten de komende jaren. Zijn baan verliezen is een schrikbeeld. Werknemer ervaart spanningen en wordt er niet vrolijker op. Het zit hem hoog en hij lucht zijn hart tijdens een lunchpauze tegen een van zijn collega’s.

Gezien de emoties die er spelen worden er op verzoek van werknemer eerst individuele voorgesprekken gevoerd. Tijdens zijn functioneringsgesprek een paar weken later, wordt werknemer aangesproken door zijn leidinggevende op zijn negatieve uitlatingen over de organisatie tegen collega’s. Hij krijgt te horen dat, wanneer hij het niet naar zijn zin heeft bij zijn nieuwe werkgever, hij beter op zoek kan gaan naar een andere baan. “Zie je wel” denkt werknemer, ze willen van me af. Er knapt iets: het zweet breekt hem uit, hij voelt hartkloppingen en gaat hyperventileren. Na een slapeloze nacht meldt hij zich de volgende dag ziek en hij brengt direct een bezoek aan zijn huisarts. De huisarts adviseert op basis van de klachten en het verhaal van werknemer dat hij even rust moet nemen. Werkgever vertrouwt de ziekmelding niet helemaal en schakelt conform het verzuimprotocol van het bedrijf de arbodienst in voor een spoedconsult. Dit schiet helemaal in het verkeerde keelgat bij werknemer want hij is nog nooit ziek geweest en nu direct een spoedcontrole! Hij heeft nu helemaal geen goed woord meer over voor zijn werkgever. De bedrijfsarts constateert een arbeidsconflict en adviseert conform Stecr-richtlijnen mediation. Binnen een paar werkdagen start de mediation.

Mediation
Gezien de emoties die er spelen worden er op verzoek van werknemer eerst individuele voorgesprekken gevoerd. Het was belangrijk dat hij eerst zijn verhaal kon doen en kan kennismaken met de mediator. Bij aanvang van het voorgesprek roept werknemer het nog maar over een ding te willen hebben en dat is afscheid nemen van deze ‘hond van een werkgever’. Ook vertelt hij over zijn studerende kinderen en zijn zorg niet meer aan de bak te komen. Er wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden binnen mediation en de verschillende scenario’s worden besproken. Werknemer wordt naar huis gestuurd met het advies alles nog een goed te laten bezinken en alle plussen en minnen van de verschillende opties nog eens op een rijtje te zetten. Tijdens de eerste gezamenlijk bijeenkomst blijkt werknemer wat rustiger te zijn. Hij vertelt zijn verhaal aan zijn leidinggevende. Door verschillende interventies van de mediator lukt het om uit de verwijtende sfeer te blijven en op een constructieve manier het gesprek te voeren. Leidinggevende geeft aan dat men werknemer als vakman erg waardeert en dat men hem graag binnen boord wil houden. Er wordt gesproken over de overname en hoe dit door werknemer is ervaren. Indianenverhalen worden uit de wereld geholpen en er wordt uitleg gegeven over de visie van het bedrijf.

Aan het einde van het eerste gesprek is de lucht tussen werkgever en werknemer geklaard. Nog wel ligt er een dingetje met de collega van werknemer die zijn negatieve uitlatingen aan de leidinggevende heeft overgebracht. In overleg wordt besloten deze collega uit te nodigen bij de te plannen vervolgbijeenkomst om ook de lucht tussen hen te klaren. Tijdens de tweede bijeenkomst blijken de intenties van de ‘klikkende’ collega niet slecht. Hij wilde een signaal afgeven omdat hij wel zag dat het niet goed ging met werknemer. Werkgever steekt hand in eigen boezem en biedt zijn excuses aan dat hij dat signaal niet goed heeft opgepakt. Er wordt overeengekomen een streep te zetten onder het verleden en er alleen lering uit te trekken hoe het niet moet. Er wordt afgesproken dat er voorlopig wekelijks overleg zal zijn tussen werkgever en werknemer om vinger aan de pols te houden hoe het gaat. Er wordt een afspraak gemaakt dat werknemer de maandag na de bijeenkomst weer aan de slag zal gaan, maar dat ze samen bij de koffie het team eerst zullen bijpraten over de afgelopen periode, de mediation en de uitkomst daarvan en dat is dat ze er voor gaan om de arbeidsrelatie verder te herstellen. Iedereen is opgelucht en tevreden met de uitkomst van de mediation.

Download hier onze brochure Conflictbemiddeling. Neem voor mee informatie contact op met uw casemanager.

Geschreven door Result Mediation Centre.