Samenwerken als sleutel

Onze bedrijfsarts Kees Visser is geïnterviewd. Graag delen wij dit met u. Kees benadrukt het belang van samenwerken en goed overleg met betrokken partijen. 

Klik hier voor het artikel.

Geschreven door: Kees Visser, bedrijfsarts mkbasics.nl