Rustig beginnen in 2013, dacht ’t niet!

"Kalm aan en rap een beetje!"

Herman Finkers gebruikte deze tekst in een van zijn shows. Op (bedrijfs)gezondheid is het in 2013 meer dan van toepassing. Over het ‘nieuwe werken’ heb ik een mening: vrouwen die zich over de kop werken, managers die hier niet mee om kunnen gaan... Ik geloof meer in focus. “Zorg dat je dienst/product een 9 of 10 scoort en stoot de rest af”, schrijft een ondernemer in “de 50 gouden tips” van het in mijn ogen inspirerende (gratis) ondernemersmagazine Sprout.

En in die ‘rest’ gedijen wij goed als arbodienst... In Den Haag verzon men menige regel waardoor ondernemers iets minder kalm kunnen starten dan verwacht. Uw taken voor 2013: 10 jaar lang WIA-begeleiding, eigenrisicodragerschap (ERD) ziektewet, registratie vangnetters en ziek uit dienst. Indien u alles correct doet, bespaart u hiermee kosten. Het UWV is als een commerciële jachthond bezig mensen zo lang mogelijk uit de WIA te houden. Eén op de vier aanvragen resulteert in een loonsanctie. Deze sanctie, vaak het doorbetalen van één jaarloon, heeft vaak betrekking op onvoldoende re-integratie inspanningen door de werkgever. Te weinig gedaan dus. Dure vergissingen.

Veel ondernemers hebben, vanuit kostenoogpunt of op advies van hun “gespecialiseerde” verzekeringstussenpersoon, de WGA (onderdeel van de WIA) niet bij het UWV gelaten maar buiten het publieke bestel verzekerd. En dan dien je als werkgever voor arbeidsongeschikte medewerkers de begeleiding op orde te hebben. Het UWV gaat niet toestaan dat u deze medewerkers slechts één keer per jaar naar de bedrijfsarts stuurt. De ziektewet is ook extern te verzekeren. Is dit slim? Voor veel ondernemers is extern verzekerd zijn (WIA) een duurkoop aan het worden. Belangrijk is de aandacht voor en mate van gezondheid binnen uw bedrijf. Indien u extern verzekert, regel de begeleiding goed! Vergeet u overigens niet om iedere medewerker nadat deze 2 maanden in dienst is te vragen of er sprake is van een uitkeringsverleden. Dit is noodzakelijk om het vangnet aan te spreken en voor deze medewerkers de verzuimkosten aan het UWV over te dragen. Overigens, is het u bekend dat indien het dienstverband van een medewerker tijdens de proeftijd eindigt dit nog een risico kan zijn? Wordt de medewerker ziek binnen 28 dagen na het uit dienst treden dan bent u financieel verantwoordelijk! Onze missie is om uw (verzuim)kosten te beperken, het voor u niet te spannend te laten worden. Wij helpen u graag goed met de rest.

drs. Rik Nijkamp
Directeur mkbasics.nl

bron : www.tommagazine.nl