RIVM onderzoekt hoe het MKB invulling geeft aan preventie

Het RIVM heeft ons gevraagd om te helpen bij de werving van MKB werkgevers (tot 250 medewerkers) voor een onderzoek (enquête) naar het gebruik van preventieve maatregelen in het MKB binnen de zorg-, schoonmaak-, transport- en bouwsector.

Achtergrond

Klachten aan het bewegingsapparaat en psychische gezondheidsproblemen komen vaak voor bij werkenden in Nederland en veroorzaken een groot deel van het verzuim. Vooral de sectoren zorg, schoonmaak, bouw en transport hebben hiermee te maken. Dit veroorzaakt hoge kosten voor werkgevers en beïnvloedt de continuïteit van het werk. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers komt hiermee in het geding.

Doel van onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een werkwijze te ontwikkelen die ondernemers in het MKB ondersteunt bij een effectieve invoering van preventieve maatregelen. Hierbij gaat het dus om maatregelen die helpen om lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen te voorkomen. Concreet kun je daarbij denken aan het gebruik van tilhulpmiddelen om het werk te verlichten, afspraken over de inrichting van de werkplek, afspraken over de verdeling van taken, het gebruik van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), of bijvoorbeeld een training over timemanagement of omgaan met stress.

Meedoen

Ben jij een MKB bedrijf in de sectoren zorg, schoonmaak, transport of bouw? Dan kun je hier meedoen met het onderzoek. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Wil je meer informatie? Bekijk dan hier de flyer.

Bij voorbaat bedankt namens het onderzoeksteam.