Risicoloos werken op hoogte

Werkgevers en werknemers in Nederland worden meer en meer bewust van de mogelijke risico’s van werken op hoogte. Dat kan namelijk bijzonder risicovol zijn. Gemiddeld overlijden er in Nederland jaarlijks 18 werknemers ten gevolge van een val tijdens het werk. Daarnaast worden er jaarlijks gemiddeld 1.230 werknemers opgenomen in het ziekenhuis. Verder zijn er nog vele duizenden die al dan niet gewond na het vrij komen van de schrik zich ziek melden. 

In de huidige wetgeving (artikel 3.16 van het Arbobesluit) wordt de verplichting opgelegd om bij valgevaar vanaf een werkhoogte van 2,5 meter maatregelen te nemen om valgevaar te voorkomen. 

De ervaringscijfers leren dat ook vanaf een aanzienlijk lagere hoogte een val fataal kan zijn of tot blijvende invaliditeit kan leiden. Het leed is snel geschied! Het hoeft niet altijd een dakdekker of een steigerbouwer te zijn die zo iets overkomt. Onze collega’s worden maar al te vaak geconfronteerd met risicovolle situaties tijdens bedrijfsbezoeken. Helaas ook met de gevolgen na een val van hoogte. 

De Gezondheidsraad heeft recent een advies aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als conclusie dat er geen veilige ondergrens voor het vallen van hoogte is te geven. Het volledige rapport is hier te downloaden: gezondheidsraad.nl/adviezen/vallen-van-hoogte 

Onze collega adviseurs kunnen u adviseren bij het opstellen van een RI&E "Werken op hoogte". Maar ook adviseren bij complexe situatie inzake valbeveiliging. En voor bewustwording van werkgevers en werknemers dat ook werken op hoogtes lager dan 2,5 meter risico’s kan meebrengen en dat ook in dat geval maatregelen nodig zijn. 

Auteur: Fred van Kolck (arbeid hygiënist) 

Wilt u meer informatie neem contact op met Esther of Claudia op 085-2731012. 
Geschreven door: Rik Nijkamp