Result Mediation Centre

Result Mediation Centre (RMC) dé Nederlandse mediation provider. Hun secretariaten zitten in Amsterdam en Utrecht. Petra, Daniëlle, Urmie, Roos, Lexane en Diederik bemannen dat en zijn altijd beschikbaar om vragen te beantwoorden (020-2050239, 030-2996234, info@mediation-centre.com). Ook kunnen werkgevers naar RMC worden doorverwezen voor een kosteloos haalbaarheidsonderzoek met een mediator.

Mediation "weigering ziekmelding" 

Historie: Regina Van Beek, werknemer, verlengt haar vakantie met onbetaald verlof (zij had geen vakantiedagen meer) omdat zij voelt dat zij extra rust nodig heeft en meldt zich tijdens dat verlof ziek. Hans Jansen, werkgever, gelooft niet in de ziekmelding - er waren roosterproblemen - en informeert de arbodienst dat er een arbeidsconflict is. Regina belt de arbodienst voor een afspraak bij de bedrijfsarts. Die wordt geweigerd wegens het gemelde arbeidsconflict. Twee maanden later komt Regina toch bij de bedrijfsarts die een stevige burn-out constateert. Met terugwerkende kracht wordt Regina alsnog ziek gemeld. De arbeidsrelatie is inmiddels behoorlijk verstoord. Regina voelt zich niet serieus genomen door haar werkgever, Hans en de arbodienst. Hans hoort pas achteraf waarom Regina onbetaald verlof wilde hebben en neemt haar dat kwalijk. De bedrijfsarts schakelt een mediator in. 

De mediation: Verwijten over en weer, onderling begrip tussen Regina en Hans komt niet tot stand. Beiden zien een exitregeling als de enige oplossing. Wat niet helpt, is dat Regina nog niet hersteld is van haar burn-out. Zij heeft onvoldoende veerkracht om in de mediation haar eigen toekomst vorm te geven en zoekt compensatie door een extreem hoge ontslagvergoeding te vragen. 

De oplossing: Hans en Regina hebben elk een juridisch adviseur van hun rechtsbijstandsverzekering. De mediator slaagt erin hen op één lijn te krijgen over de hoogte van de ontslagvergoeding en andere, secundaire zaken. Hans en Regina volgen de standpunten van hun adviseurs. Regina is opgelucht dat alles achter de rug is en meldt zich hersteld. 

Aandachtspunten: Regina had Hans niet verteld waarom zij zich ziek meldde. Zij zat al langer over haar grens heen. Zij had al eerder een burn-out gehad en Hans wist dat niet. Was de mediator meteen na de ziekmelding ingeschakeld dan was de arbeidsrelatie misschien nog te redden geweest. Hans en Regina waren dan misschien in staat geweest met hulp van de mediator begrip voor elkaar op te brengen.

Wilt u meer informatie over mediation, neem contact op met uw contactpersoon of met sales@mkbasics.nl

Geschreven door: Rik Nijkamp