Relatie tussen ziekteverzuim, vitaliteit en huisvesting

Mkbasics.nl adviseert over wat samenwerken kan opleveren indien de relatie goed wordt gelegd tussen de mens, behoeftes en huisvesting. Huisvesting /facility management spelen een belangrijke rol bij vitaliteit en verzuim.  Door het optimaliseren van de kantoorsituatie is uitval onder medewerkers terug te dringen. Het inzichtelijk maken van de risico’s en deze te beperken verhoogt het rendement van de organisatie.

Door juist in de keten goed naar elkaar te luisteren en de medewerkers centraal te stellen zijn deze op haar beurt in staat om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Interesse ? bekijk de film die tot stand is gekomen middels een collegiale samenwerking van mkbasics.nl en Procore huisvesting en facilitymanagement.

Bekijk hier het filmpje over "Relatie tussen ziekteverzuim, vitaliteit en huisvesting".
Geschreven door: Rik Nijkamp