Psychisch verzuim: feiten en cijfers

Wanneer een werknemer uitvalt als gevolg van psychische klachten, wat dan? Psychisch verzuim is niet zichtbaar zoals een gebroken been, dat maakt het lastig.

De cijfers liegen er niet om; 25% van het verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten.

Wat valt er nu onder de noemer psychische klachten:

- Overbelasting / overspanning 150.000 nieuwe gevallen per jaar
- Angststoornissen / posttraumatische stressstoornissen 230.000 nieuwe gevallen per jaar
- Stemmingsstoornissen / depressie 285.000 nieuwe gevallen per jaar
- Verslavingen  
- Persoonlijkheidsstoornissen  
- SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)  
- Lichamelijke aandoeningen zoals hartfalen en kanker die
psychische klachten veroorzaken
 


Wat zijn richtlijnen als het gaat om hersteltijden:
- Depressie: 50% binnen 3 maanden hersteld
- Overspanning: 95% binnen 12 weken geheel/grotendeels aan t werk
- Paniekstoornis: 50% is binnen 6 maanden geheel aan t werk

Dit geldt ook weer niet altijd, namelijk:
- Grootste deel herstelt onbehandeld
- Overspanning: onbehandeld 20% blijvend arbeidsongeschikt
- Depressie: 20% duurt langer dan 24 maanden
- Angststoornis: na een jaar is het chronisch

Voor jou als (middelgrote/grote) werkgever is instroom in de WGA als gevolg van psychische klachten een financieel risico. Deze werknemers krijgen vaak een 80-100% WGA beschikking (volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt) De meest dure variant dus. Het grootste risico op instroom in de WGA met psychische klachten hebben mannen boven de 55 jaar en vrouwen tussen de 25 en 35 jaar.

Wat kun je als werkgever met deze informatie?
Wees bedacht op tekenen van stress en overspanning bij je werknemers. Grijp indien nodig voortijdig in. Een preventief consult bij de bedrijfsarts kan daarbij helpen.

Bij een vermoeden van psychische klachten bij een ziekmelding meld je dit z.s.m. bij je casemanager. Hij/zij kan de werknemer snel(ler) oproepen bij de bedrijfsarts. Het is zaak dat er z.s.m. een adequate behandeling gestart wordt. De bedrijfsarts kan hiervoor zorgen en/of dit monitoren.

Toon oprechte interesse in het welzijn van je medewerker(s) en volg adviezen van de bedrijfsarts op. Blijf echter verre van de medische (en dus ook de psychische) problematiek.

Geschreven door: Gerda Broekema (Sr. Casemanager)
Bron: CS opleidingen