Privacy mkbasics.nl

Vara tv-programma Zembla besteedt aandacht aan de verzuimapplicatie Humannet. Zembla heeft proberen in te breken (hacken) in de applicaties Humannet, Verzuimexpert en Verzuimsignaal. Bij Humannet is dat gelukt, deze applicatie is onveilig gebleken, Verzuimexpert en Verzuimsignaal zijn veilig gebleken.

Naar aanleiding van de inbraak in Humannet heeft mkbasics.nl de eigen systemen extra getest. Deze zijn onveranderd veilig gebleken. Het ‘hacken’ van Humannet heeft absoluut geen impact op de veiligheid van -wat voor gegevens dan ook- die in mkbasics.nl systemen staan.

VerzuimSignaal/i-Signaal
Mkbasics.nl werkt voornamelijk met VerzuimSignaal/i-Signaal, dit systeem is veilig gebleken. Graag verwijzen wij naar de informatie die VerzuimSignaal/i-Signaal zelf hierover op haar website heeft gezet:http://www.isignaal.nl/site/?pId=22&nId=192

Privacy en onze verzuimbegeleiding
Mkbasics.nl hecht bijzonder veel waarde aan de privacy en wij behandelen (medische) gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij hebben hiervoor een uitvoerig privacyreglement. Wij garanderen volledige naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onze volledige beroepsuitoefening en certificering hangen hiermee samen. Mkbasics.nl hanteert daarom uitgebreide procedures voor onze medewerkers en toetsen naleving hiervan door middel van kwaliteitsaudits.

Certificering en audits
Onze certificerende instantie (Lloyds) verricht eveneens audits op naleving van de privacyreglementen zowel intern als bij onze klanten. De werkprocessen, de in te zetten (automatiserings-)systemen en richtlijnen voldoen minimaal aan de vigerende wetgeving en worden periodiek getoetst volgens de certificeringrichtlijnen van de Stichting Beheer Certificatie Arbo-diensten (SBCA).

Geheimhoudingsverklaringen
Zo nodig worden door de in te zetten mkbasics.nl medewerkers persoonlijke geheimhoudingsverklaringen vastgelegd. Hieraan valt te denken in het kader van noodzakelijk verdergaande bescherming van organisatiegegevens van de opdrachtgever. Tevens hebben wij een brochure voor de werknemers die het spreekuur bezoeken waarin precies staat toegelicht wat er met hun gegevens gebeurt.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op: info@mkbasics.nl