Preventietaken

Preventietaken is op initiatief en onder verantwoordelijkheid van Wendel Post, register arbeidshygiënist. Doel is preventiewerknemers en werknemers met preventietaken te ondersteunen bij het uitvoeren van preventietaken. 

Download hier de nieuwsbrief "Preventietaken"

De inhoud van deze nieuwsbrief mag vrij verspreid worden naar werknemers in uw bedrijf. Niets uit deze nieuwsbrief mag, bij andere doeleinden dan informeren van medewerkers in de eigen organisatie, zonder bronvermelding in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Ideeën, tips, vragen en/of reacties of aan- / afmelden Nieuwsbrief Preventietaken? Stuur een e-mail naar info@mkbasics.nl

Geschreven door Rik Nijkamp (directeur).