Preventietaken : Tips, tools, tricks & treats

Risico’s van alleenwerk
Een alleenwerker loopt, in het algemeen, hetzelfde (ongeval)risico als een werknemer die hetzelfde werk in het bijzijn van andere mensen uitvoert. Er is echter voor de alleenwerker een extra risico; wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. Het uitgangspunt bij alleenwerk is dat een alleenwerker niet meer risico hoort te lopen dan andere werknemers. Hiervoor zijn mogelijk extra beheersmaatregelen nodig om de risico’s onder normale omstandigheden en bij te voorziene noodsituaties, zoals brand, storing in de apparatuur, ziekte of een ongeval te beheersen.