Premies WGA en Ziektewet

Publiek verzekerd voor WGA en Ziektewet? Controleer uw premienota van het UWV!

Deze dagen ontvangt u weer een overzicht van uw (ex-)werknemers aan wie het UWV in 2014 een Ziektewet-flex-uitkering heeft toegekend. Sinds het onderdeel premiedifferentiatie van de BeZaVa van kracht is, krijgen werkgevers namelijk ook de ziektewetuitkeringen doorbelast van tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan, of zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek melden. Controleer uw premienota goed en reageer snel als u bezwaar heeft, dit kan u geld opleveren. 

Hoe zitten de premies in elkaar?
Deze premiedifferentiatie heeft geleid tot verschuivingen in de financiering van uitkeringen. Alle gedifferentieerde premies worden betaald uit de Werkhervattingskas (Whk). De premie Whk bestaat uit drie gedifferentieerde onderdelen: 
- een WGA-premie voor werknemers met een vast dienstverband 
- een WGA-premie voor werknemers met een tijdelijk dienstverband 
- een Ziektewet-premie voor werknemers met een tijdelijk dienstverband
Deze premies worden gebaseerd op het premieplichtig loon, dat voor 2015 is vastgesteld op € 31.400,-. 

Kleine werkgevers: houd rekening met groei
Is uw totale loonsom niet meer dan tien keer het premieplichtig loon? Dan gelden voor u sectorale premies. Dat wil zeggen dat de premies voor alle kleine werkgevers in uw sector gelijk zijn. Groeit uw bedrijf? Houd er dan rekening mee dat uw premies waarschijnlijk stijgen vanaf het moment dat uw loonsom het vastgestelde maximum voor kleine werkgevers overschrijdt. Ook voor medewerkers met een tijdelijk contract die nu ziek uit dienst gaan en na twee jaar instromen in de WGA. 

Middelgrote en grote werkgevers: individuele premies
Met een totale loonsom van tussen de 10 en 100 keer het vastgestelde premieplichtige loon behoort u voor de berekening van de premies tot de middelgrote werkgevers. Uw premies zijn dan deels sectoraal, maar worden deels ook afgestemd op uw eigen organisatie. Meer informatie over wat dat betekent voor uw bedrijf, ontvangt u van het UWV. Voor grote werkgevers, met een totale loonsom van meer dan 100 keer het vastgestelde premieplichtige loon, geldt dat de premies op bedrijfsniveau gediffentieerd worden, dus per bedrijf bepaald.

Waar kunt u op letten?
Zodra u de premienota heeft ontvangen, kunt u een specificatie opvragen bij de Belastingdienst. Controleer grondig of de premies en de BSN-nummers in het overzicht van het UWV kloppen. Als iemand op de lijst niet bij u bekend is, of als u twijfelt aan iemands arbeidsongeschiktheid of de duur daarvan, teken dan bezwaar aan. Loopt u tegen vragen aan of heeft u een medische onderbouwing nodig van uw bezwaar, klop dan gerust aan bij mkbasics.nl. Onze casemanagers helpen u graag verder.

Geschreven door: Corry Nooyens (RCCM)