Praktijkvoorbeeld: deelherstel en loonwaarde

Onlangs nam een werknemer contact met ons op. Hij had een discussie met zijn werkgever over het percentage herstel en het daar uit voortvloeiende loon. Dat lag lager dan de werknemer had verwacht. Wat ging er fout? En wat had de werkgever kunnen doen?

Verwachte deelherstel en loonwaarde

De werknemer schrok toen hij zijn loonstrook kreeg. Er zat een aanzienlijk verschil tussen wat hij had verwacht uitbetaald te krijgen en wat hij daadwerkelijk uitbetaald kreeg. Hoe kon dat? Hij zat in zijn 2e ziektejaar en werkte halve dagen. Hij was van mening dat hij daarom ook voor 50% hersteld was. Dit was echter niet het geval.

Daadwerkelijke deelherstel en loonwaarde

De werknemer werkte normaliter 40 uur per week, waarin hij 100 pakketjes per uur verwerkte. Nu werkte hij halve dagen met een lager werktempo, waarin hij nu 50 pakketjes per uur verwerkte. De loonwaarde is in dit geval dus 25% en ook het deelherstel is 25%.

Wat maakt het percentage herstel uit voor de werknemer? In het 2e ziektejaar krijgt hij 70% loondoorbetaling bij ziekte maar 100% voor de gewerkte uren naar loonwaarde.

Medewerker werkte 40 uur. 25% loonwaarde van 40 uur is is 10 uur. Dus 10 uur á 100% loon = 10 uur
Daarnaast is hij ziek (30 uur). Hiervoor krijgt hij 70%. Dus 30 uur á 70% loon =   21 uur.

Bij elkaar krijgt hij 31 uur betaald. Dit is (31 gedeeld door 40) 77,5% loon.

Dat resulteerde in een verschil op zijn loonstrook waar de werknemer niet op had gerekend.

Wat kun je als werkgever doen?

Zorg ervoor dat je dit als werkgever op voorhand goed uitlegt en bespreekt met de werknemer, alvorens hij dit op zijn loonstrook als verrassing moet ontdekken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je terecht bij je vaste casemanager van mkbasics.nl.