Onveilige machines bestaan niet meer

Met het CE-teken op een machine weet je dat die helemaal veilig is. Toch? Helaas is de praktijk weerbarstiger. Er gebeuren nog regelmatig ernstige ongelukken, waarbij je je als werkgever achteraf realiseert dat de machine niet veilig was, ondanks het CE-teken. Wat kun je daar tegen doen?

Veiligheidseisen
Met een CE-teken op een machine verklaart de fabrikant of importeur dat de machine voldoet aan de veiligheidseisen, zoals die binnen de EU gelden. Desondanks kunnen ze tot onduidelijkheden leiden: de eisen kun je vaak op meerdere manier uitleggen, vooral doordat ze algemeen zijn geformuleerd. Het komt voor dat de afscherming van gevaarlijke delen niet geheel volgens de eisen is aangebracht of een noodstop zit te ver verwijderd van de bedienplek. Teksten op machines zijn niet altijd (ook) in het Nederlands of de gebruikershandleiding is ontbreekt. Bovendien staan in de gebruikershandleiding nogal eens zaken waarvan de gebruiker zich onvoldoende bewust is en zich er daardoor niet goed aan houdt. Of erger: zich er niet goed aan kan houden omdat dat extra kosten met zich mee brengt. Bijvoorbeeld voor een goede afzuiging van stof.

Goede voorbereiding
Hoe kun je dit soort ellende voorkomen? Natuurlijk door zelf gewoon heel goed op te letten. Bijvoorbeeld door de gebruikerhandleiding voor aanschaf kritisch door te nemen. Misschien blijkt dan wel dat de machine niet geschikt is voor het beoogde gebruik. En door de machine zelf kritisch te bekijken: zijn er gevaarlijke plaatsen of kun je de noodstop niet goed bereiken. Let ook op de garantiebepalingen: als later blijkt dat de machine niet veilig is, dan is de leverancier geheel aansprakelijk.

Vraag advies 
Toch is niet altijd duidelijk waar je allemaal op moet letten. Dan is het inschakelen van een Veiligheidskundige zinvol, om die voor aanschaf de machine te laten beoordelen. Als die één knelpunt weet te voorkomen, en hierdoor een ongeval of incident, zijn de adviesuren weer ruimschoots terug verdiend.

Meer weten?
Neem contact op met Esther of Claudia op 085-2731012 of sales@mkbasics.nl

Geschreven door: Rik Nijkamp