Ontwikkeling medische begeleiding

Daar waar wet- & regelgeving zoals de Arbowet en de Autoriteit Persoonsgegevens steeds meer activiteiten verlangen van bedrijfsartsen staat dat in schril contrast tot de ontwikkelingen van de populatie kwalitatieve bedrijfsartsen in Nederland. Een ontwikkeling die ons naar de toekomst toe zorgen baart, maar waar wij als grote aanbieder in de bedrijfsgezondheidszorg rekening mee moeten houden en op dienen te anticiperen.

Uit een eerder NIVEL onderzoek blijft dat de komende jaren 72% van de mannelijke en 52% van de vrouwelijke bedrijfsartsen de werkzaamheden zal neerleggen. Voor wat betreft de toekomstige aanbodontwikkelingen moet in eerste instantie worden geconstateerd dat de instroom vanaf deze eeuw drastisch is gedaald. In 2001 was de instroom 140 per jaar tegen 16 in 2007 en 23 in 2009. Schaarste lijkt zich aan te dienen.

Het verzuim is de laatste jaren op het laagste niveau sinds de privatisering van de Ziektewet in 1994, dat maakt het nog enigszins overzichtelijk en geeft de gelegenheid om te acteren. Het aanpakken van het sociale stelsel en het bevorderen van het samenwerken tussen de artsen, het UWV en andere betrokken partijen is een oplossing, maar voor de langere termijn.

Het aantal beschikbare artsen sluit vooralsnog passend op de markt blijkt uit het onderzoek ‘belangrijke trends & ontwikkelingen’ wetende dat ruim 28% van organisaties geen gebruik maakt van een arbodienst. Hierbij er wel van uitgaande dat alle beschikbare artsen ook kwalitatief hoogwaardig werk afleveren.

In hetzelfde rapport wordt ook het werken onder de verlengde arm (taakdelegatie) van de bedrijfsarts als groei model aangegeven. Vorig jaar gebeurde dat bij 48 procent van de aanbieders, dit jaar bij 62,9%. Een ontwikkeling in lijn met de ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld de tandartsen waar de assistenten grote delen van de behandeling(en) uitvoeren. Ook bij bedrijfsartsen dient een dergelijke werkwijze te worden geborgd door heldere richtlijnen.

Als mkbasics.nl zijn wij, in samenspraak met onze bedrijfsartsen, sinds 2017 bezig om naast onze bedrijfsartsen (medisch specialisten) en casemanagers (niet medische specialisten in sociale zekerheid) te werken aan een werkend model dat voldoet aan het leveren van hoogwaardige dienstverlening.

Inmiddels werken en er bij ons meerdere basisartsen en arbo verpleegkundigen in taakdelegatie van de bedrijfsarts en zullen de komende periode nog meer nieuwe collega’s daartoe overgaan. Zij worden onderdeel van het verzuim advies team van de bedrijfsartsen en casemanagers, waarbij het medische deel wordt verzorgd door de bedrijfsartsen met behulp van de basisartsen en arbo verpleegkundigen.

Vooruitkijkend verwachten wij dat het blijven voldoen aan alle wetgeving & richtlijnen onze creativiteit zal vergen om blijvend hoogwaardige dienstverlening te leveren. Hierbij zullen wij ons o.a. laten ondersteunen door goede automatisering. Een ontwikkeling die we met vertrouwen tegemoet zien.

Heb je vragen over deze ontwikkelingen neem dan contact op met je casemanager.