ONDERZOEK : omgaan naar burnout bij werknemers

Jos van Heijster is student aan de Universiteit van Leuven en doet de Master International Business, Economics and Management. 

Voor zijn masterthesis doet Jos onderzoek naar hoe bedrijven omgaan met burnout bij hun werknemers en welke invloed deze manier van omgaan heeft op het herstel van de werknemer en de performantie van de werknemer. Het is voor zijn onderzoek van groot belang een hoge respons te krijgen op deze vragenlijst. 

In deze vragenlijst wil Jos medewerkers van de HR/personeels-afdeling uitnodigen wat dieper in te gaan op het thema burnout binnen het bedrijf. Het interview bestaat uit zowel open als gesloten vragen. Het invullen van deze vragenlijst zal zo'n 15-20 minuten in beslag nemen. Anonimiteit bij het invullen van deze vragenlijsten is gewaarborgd. 

De vragenlijst staat hier en kan tot en met 24 december worden ingevuld. In een latere fase komen wij op deze website terug met de resultaten.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Geschreven door: Jos van Heijster