Omgaan met kanker op de werkvloer

Vandaag is het Wereldkankerdag. Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Bijna 50.000 mensen in de werkende leeftijd krijgen jaarlijks de diagnose kanker. Wat kun je doen om je werknemer zo goed mogelijk te begeleiden?

Kanker op de werkvloer

  • Circa 50.000 werknemers krijgen jaarlijks de diagnose kanker;
  • Tussen de 60% en 90% van deze werknemers keert binnen een periode van 1,5 jaar terug naar het eigen werk of een andere baan;
  • Vooral vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen spelen parten bij het op een goede manier hervatten van het werk;
  • Naast moeizame werkhervatting, hebben mensen met kanker 40% meer kans om werkloos te worden.

Kanker op de werkvloer is een lastig thema. Wat kun je doen om je werknemer zo goed mogelijk te begeleiden? NFK heeft 5 tips.

1. Blijf met elkaar in gesprek
Kanker is heel ingrijpend, maar blijf in gesprek met elkaar. Houd rekening met de ziektefase, zet geen druk maar bied begeleiding en ondersteuning om bij elkaar betrokken te blijven. Stem met elkaar af hoe en wanneer met elkaar gecommuniceerd wordt.

2. Ondersteun leidinggevende en collega’s
Oprechte belangstelling voor de persoon zelf zorgt voor een vertrouwensband. Deze basis is nodig om over en weer te kunnen vertellen waar men tegenaan loopt, zodat mogelijke problemen samen opgelost kunnen worden. De HR-professional of werkgever kan de leidinggevende en collega's ondersteunen om deze band optimaal te houden. Daarnaast deelt de HR-professional of werkgever informatie over de wet en regelgeving bij verzuim en het verzuimbeleid binnen de organisatie.

3. Doorbreek het taboe op de werkvloer
Informatie geven en delen voorkomt dat er zelf invulling wordt gegeven aan het ziektebeeld. Het organiseren van een bijeenkomst over kanker kan het taboe op de werkvloer doorbreken.

4. Zorg voor de juiste expertise
Vaar niet alleen op de wet- en regelgeving bij ziekte maar laat je bijstaan door goede partijen. Zorg als werkgever of HR-professional ervoor dat je de juiste partijen inschakelt die ervaring hebben met de begeleiding bij kanker. Kies een partij die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, zodat er naar behoefte ondersteuning kan plaatsvinden en er geen onnodige of verkeerde intervisies worden ingekocht.

5. Stuur op benutbare mogelijkheden
Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Stuur zo nodig bij, maar laat de werknemer zelf oplossingen aandragen om de eigen regie te ontwikkelen en te stimuleren. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al een grote verandering zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met je casemanager of kijk op de website van Wereldkankerdag of NFK.

_____
Bron: www.nfk.nl