Nieuwe verzuimverzekering betekent niet automatisch een andere arbodienst

Het is weer de tijd van het jaar om je huidige verzuimverzekering – en het nieuwe premieaanbod - kritisch tegen het licht te houden. Al dan niet met hulp van je assurantietussenpersoon check je je verzekering. Je kunt kiezen: je verzuimpolis verlengen of overstappen naar een goedkopere of betere variant.

In de keuze voor een verzekeraar ben je vrij. Net zoals in de keuze voor je arbodienstverlener. Op het moment dat je een offerte ontvangt voor een nieuwe verzuimpolis, krijg je ook direct de keuze tussen aantal arbodienstverleners. De preferred suppliers van de verzekeraar. Preferred betekent voorkeur, dus geen verplichting. Mkbasics.nl is bij meerdere verzekeraars preferred supplier maar niet overal.

Het voordeel van een preferred supplier is soms dat je daarmee ook een loket hebt voor je ziek- en betermeldingen. Maar heb je een goede arbodienst, blijf dan vooral zitten! Uiteindelijk hangt daar je verzuimpercentage van af: van de kwaliteit van je arbodienstverlener. En een laag verzuimpercentage betekent een lage verzuimverzekeringspremie bij de verzekeraar. Ons advies: laat bij je keuze niet enkel de premie leidend zijn maar ook de kwaliteit van je arbodienst.

We adviseren je ook bij de keuze voor een verzuimverzekering te letten op de bijdrage in de re-integratiekosten. Sommige verzekeraars bieden in hun polis een bijdrage van enkele duizenden euro’s aan voor medewerkers die langer ziek zijn. Bij de voordeligere polissen zit die bijdrage meestal niet in het pakket. Dat is wel iets om in het totale kostenplaatje mee te laten wegen.

Datzelfde geldt voor de arbodienstverlening. Zoals gezegd kun je gewoon bij je huidige arbodienstverlener blijven als je daar tevreden over bent, ongeacht wie de preferred suppliers van je (nieuwe) verzekeraar zijn. Dat voorkomt ook een hoop gedoe met overstappen. Naar een arbodienst die je bovendien nog niet kent. Waar je op het eerste gezicht kiest voor gemak – met een handig loket - kan het zomaar gebeuren dat je achteraf met hogere kosten wordt geconfronteerd. Wij gaan ervan uit dat je niet teleurgesteld bent in je keuze voor mkbasics.nl en als dat wel zo is, horen wij dat graag!

Heeft u vragen in deze contact uw casemanager of Richard van Vloten op 06 3770 8874