Nieuwe regels psychologische zorg!

Een derde van het ziekteverzuim is het gevolg van stress en het aantal werknemers met psychische klachten stijgt. Uit onderzoek blijkt dat een combinatie van een online behandelingscursus en face to face gesprekken met een psycholoog het beste werkt. Hiervoor kunt u nu bij mkbasics.nl terecht. Ook introduceren we drie nieuwe interventiepakketten, in lijn met de veranderde regelgeving rondom psychologische zorg.

Met ingang van dit jaar verandert er veel in de psychologische zorg. Geen eerste- en tweedelijnshulp meer, maar Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Het effect van maatregelen van minister Schippers, die een gedegen basiszorg wil en minder doorstroom naar specialistische zorg. Die is alleen nog bedoeld voor cliënten met ernstige en complexe psychische stoornissen.

Drie zorgtrajecten
Deze nieuwe indeling heeft ook gevolgen voor de vergoedingen vanuit de basisverzekering. In plaats van vijf consulten vergoedt de verzekeraar nu korte, middellange en intensieve behandeltrajecten, al naar gelang de ernst van de klachten. In overeenstemming daarmee biedt mkbasics.nl nu, naast de reguliere behandeling, ook een kort, middellang en intensief zorgtraject voor uw medewerkers met een doorverwijzing van de bedrijfs- of huisarts. Na een uitgebreide intake bepalen we welk traject het beste bij een medewerker past.

Aanvulling met e-Health
Bij elk van de drie behandeltrajecten kunnen uw werknemers via e-Health programma’s in korte tijd resultaat behalen. Deze programma’s zijn ontwikkeld met het Trimbos-instituut en richten zich bijvoorbeeld op mentale fitheid, de aanpak van somberheidklachten en omgaan met (werk)stress. Oefeningen, filmpjes, tests en tips zorgen voor ondersteuning. Niet alleen effectief voor medewerkers die met psychische klachten thuis zitten, maar ook ter voorkoming van verzuim.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze drie interventiepakketten of aan de slag met onze e-Health programma's. Neem contact op via 085 2731012 (vragen naar Esther of Claudia).
Geschreven door: Rik Nijkamp