mkbasics.nl verzuimpercentage 2016

Ons eigen verzuim in 2016 is prima te noemen. Ons verzuimpercentage is 2,0%.

We zien dat het percentage onder onze casemanagers en bedrijfsartsen lager is dan het gemiddelde en het percentage onder ons overige personeel (management, sales, ondersteuning) iets hoger. 

Onze trendlijn verzuim is licht dalend, nagenoeg stabiel. Onze meldingsfrequentie is ook afgenomen naar 0,49 / jaar. Het landelijk gemiddelde ligt net onder de 1,00 / jaar.

Het percentage nul-verzuimers bedraagt landelijk 57% en bij ons bijna 70%.

Mooie cijfers waar we blij mee zijn! 

Geschreven door Rik Nijkamp.