Mkbasics.nl niet langer als schakel tussen u en het CBZ

Zoals u weet besteedt mkbasics.nl, na ontvangst van een signaal omtrent een gewenst huisbezoek, het daadwerkelijke bezoek uit aan het daarin gespecialiseerde CBZ. Het feit dat mkbasics.nl als coördinerende schakel tussen uw aanvraag en de opvolging van CBZ zit, levert veelal een ongewenste vertraging op in de uitvoering.

Vanuit kostenoogpunt is deze coördinatie eveneens ongewenst, omdat in de huisbezoektarieven van mkbasics.nl uiteraard rekening wordt gehouden met de betrokken werkzaamheden. Een rechtstreek contact tussen u als aanvrager en CBZ als uitvoerder levert daarmee niet alleen een sneller proces op, maar in vrijwel alle gevallen ook lagere tarieven per huisbezoek.

Op www.cbz.nl/site/verzuimbezoeken/vb_verzuimbezoeken_aanvragen.html treft u meer informatie aan over CBZ en haar werkwijze.