Mkbasics.nl biedt klanten een app voor verzuimregistratie

Mkbasics.nl gaat als eerste arbodienst in Nederland een app voor verzuimregistratie aanbieden aan klanten. Met deze app kunnen MKB-ondernemers of leidinggevenden hun medewerkers via een smartphone ziekmelden. De melding komt terecht in VerzuimSignaal van UNIT4-dochter i-Signaal waar deze automatisch wordt verwerkt. Door de snelle registratie van het verzuim is Mkbasics beter in staat om passende maatregelen te nemen. 

Door gebruik van de app hoeven managers de (telefonische) ziekmelding van hun personeel niet meer op te schrijven en op een later moment in VerzuimSignaal in te voeren. Behalve voor een snellere verwerking van de ziekmelding, zorgt de app voor een minimale foutkans als gevolg van de handmatige invoer van de gegevens. Bovendien helpt de app te voorkomen dat de registratie in het verzuimsysteem wordt vergeten.

In de app voeren managers de naam van de medewerker in en de datum van verzuim. Daarnaast is te kiezen uit een aantal voorgedefinieerde verzuimredenen en er is ruimte voor een korte notitie. Ondernemers kunnen het verzuim registreren nadat ze zich hebben aangemeld met hun logingegevens van VerzuimSignaal. De app is beschikbaar in de Appstore van Apple en begin tweede kwartaal is de applicatie ook verkrijgbaar in Google Play.

Rik Nijkamp, directeur Mkbasic: “Als arbodienst richten we ons natuurlijk zo veel mogelijk op het voorkomen van verzuim. Mocht verzuim toch ontstaan dan willen we dat zo snel mogelijk aanpakken. Daarom maken we het voor onze klanten op deze wijze nog makkelijker om hun zieke medewerkers te registreren, en ze zo snel mogelijk hersteld te melden. Aangezien bijna iedereen een smartphone heeft, zagen we in de app, die UNIT4 dochter iSignaal heeft gemaakt en die verbonden is met VerzuimSignaal, een uitstekend middel om onze service naar onze klanten te verbeteren. Daarnaast kunnen onze klanten kosteloos met de app werken.”