Mkbasics investeert in kennis

Ondernemen doe je met elkaar

Medewerkers van mkbasics.nl, onderdeel van ArboUnie, starten dit jaar met een opleiding bedrijfskunde. Een tweejarige opleiding in de vorm van een ‘Corporate Academy’, waarin deelnemers extra kennis krijgen over juist de bedrijfskundige aspecten in het midden- en kleinbedrijf.

Mkbasics.nl is de MKB specialist in arbodienstverlening. De kwaliteit van de dienstverlening stoelt op de kennis en vaardigheden van de mensen. Met de inhoudelijke vakkennis zit het wel goed bij mkbasics.nl, gezien de behaalde resultaten. Met de opleiding bedrijfskunde wordt daar een extra kwaliteit aan toegevoegd. “Juist in deze branche moet je je klant begrijpen, weten hoe een ondernemer denkt en werkt. Pas dan maak je echt het verschil”, aldus directeur Rik Nijkamp. 

Van de ruim 100 vaste medewerkers van mkbasics.nl heeft nagenoeg iedereen zich ingeschreven voor de opleiding. Zij ondersteunen het uitgangspunt dat continu ontwikkelen nodig is om voorop te blijven lopen in deze dienstverlening. “We hebben veel professionals in ons team. Juist om die reden ben ik blij dat de deelname zo groot is”, aldus Nijkamp. 

De opleiding wordt in samenwerking met SDO en FocusXL uit Enter verzorgd. Een ‘Corporate Academy’ is een manier om inhoudelijk de kennis te vergroten. Daarnaast biedt het een podium om ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en is het een platform om het beleid van het bedrijf te borgen. 

Deelnemers worden bijgeschoold op HBO-niveau op de voor mkbasics.nl relevante gebieden. Onder bepaalde voorwaarden bestaan er mogelijkheden om een deel van de opleiding gesubsidieerd te krijgen. De opleiding duurt 2 jaar.


Geschreven door: Rik Nijkamp