Matige bekendheid met de Nieuwe Arbowet

In het in Juli gehouden klanttevredenheidsonderzoek onder de ruim 7.000 bedrijven die zijn aangesloten bij mkbasics.nl scoorde de bekendheid met de nieuwe Arbowet een 6-.

Slechts 20% van de respondenten beoordeelt de eigen bekendheid met de Arbowet met een 8 of hoger. Ruim een derde (34%) beoordeeld de bekendheid met een 5 of lager. Als arbodienst betreuren wij dit.

Via de maandelijkse nieuwsbrief alsook via internet hebben wij herhaaldelijk gecommuniceerd over dit onderwerp. Helaas hebben we ons doel om onze klanten goed te informeren niet bereikt en verdient het extra aandacht. Meer lezen kan ook hier. Onze nieuwsbrief wordt door de helft van de respondenten gelezen. Van de overige helft geeft 66% aan deze te willen ontvangen.

De effecten van de nieuwe Arbowet zijn divers. Van alle respondenten verwacht 14% meer preventief te investeren in medewerkers door de nieuwe wetgeving per 1 juli. 33% verwacht door de wetgeving niet meer te investeren en 54% heeft geen idee.

Het doel van de nieuwe Arbowet is om preventief meer te investeren in medewerkers. Als we dan kijken wat preventief is geïnvesteerd geeft 40% aan niets te hebben geïnvesteerd in preventie,  34% tussen 25-100 euro, 15% tussen de 100-250 euro en 11% meer dan 250. Dat is fors meer dan in voorgaande jaren.

Dat er nog terrein te winnen valt blijkt uit het feit dat 58% op dit moment een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) heeft. Slechts 27% biedt vanuit preventief oogpunt een Periodiek Medisch Onderzoek aan. Beide zaken die je als werkgever geregeld dient te hebben. Dat geldt ook voor de preventiemedewerker: 50% van de werkgevers heeft een preventiemedewerker benoemd binnen de organisatie.

Als Arbodienst zullen wij onze communicatie over het onderwerp intensiveren. Heeft u vragen over het onderwerp neem dat contact op met uw casemanager