Managers schieten onnodig tekort bij een burn-out van een medewerker

Managers kunnen het verzuim bij burn-out met 35% terugbrengen en een medewerker sneller en beter laten herstellen met minder kans op terugval. Als ze maar weten hoe. 

Bij een burn-out is de leidinggevende soms onderdeel van het probleem, maar zeker onderdeel van de oplossing. Helaas weten veel managers niet hoe ze het beste kunnen handelen als een medewerker uitvalt door een burn-out.  Tijdens de week van de werkstress geeft mkbasics.nl samen met burn-out expert Arno Zijderveld voor directieleden en (HR) managers uit het MKB workshops hoe verkort je de burn-out van je medewerkers? In deze workshop leert u wat u moet doen om tienduizenden euro’s te besparen. De workshop vindt plaats op drie locaties in het land en na afloop ontvangt u het boek ‘de manager als medicijn’ van Arno Zijderveld. De toegang is gratis.

Feiten en cijfers van burn-out
Burn-out is de grootste beroepsziekte van Nederland: 1 op de 7 medewerkers krijgt ooit een 
burn-out en dat betekent dat vrijwel iedere manager er mee te maken krijgt. Los van alle persoonlijke gevolgen, brengt een burn-out ook hoge kosten met zich mee. Per medewerker met een burn-out bedragen die gemiddeld ruim € 65.000 voor iemand met een modaal salaris. 

Met een goede aanpak kun je het aantal verzuimdagen echter fors omlaag krijgen, van gemiddeld 185 naar 120 verzuimdagen. Daarmee realiseer je al snel een besparing van tienduizenden euro’s. Ook de medewerker zelf is daar mee geholpen: die zit sneller beter in zijn vel en ziet de gezondheids-klachten verminderen. Helaas missen veel managers het inzicht en de middelen om op een goede, effectieve wijze om te gaan met een burn-out.

Instrumentarium voor de manager
Naast bovenstaande feitelijke informatie van Jos Wesselink over burn-out krijgen leidinggevenden in de workshop handvatten voor een effectieve aanpak van burn-out. Arno Zijderveld, register-psycholoog en specialist in burn-outbegeleiding behandelt valkuilen en vergissingen waar leiding-gevenden mee te maken krijgen als een medewerker uitvalt. Daarnaast geeft hij praktische tips en concrete handreikingen. 

De workshop wordt op drie locaties gegeven tijdens de week van de werkstress: op 14 november in het PEC stadion in Zwolle, op 15 november bij Bouwend Nederland in Zoetermeer en op 17 november in het PSV stadion in Eindhoven. Na afloop van de workshop krijgen de deelnemers het boek ‘de manager als medicijn’ mee naar huis. Inschrijven kan via www.mkbasics.nl/evenementen.

Over de organisatie 
De organisatie van het event is in handen van mkbasics.nl. Mkbasics.nl is een eigentijdse arbodienst, en als enige gespecialiseerd in het MKB. Dagelijks boekt mkbasics.nl resultaat in verzuim- en re-integratie bij ruim 8.000 werkgevers.