Maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus houdt velen dagelijks bezig. Zeker nu het virus een pandemie is en ook in Nederland de maatregelen aangescherpt worden.

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen kun je als organisatie een aantal belangrijke maatregelen nemen.

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

De maatregelen gelden voor HEEL Nederland tot en met 6 april.

Actuele informatie vind je altijd bij het RIVM. Maar het is goed om bewust te zijn van de eerste ziekteverschijnselen. Deze bestaan onder andere uit:

 • Luchtwegklachten: hoesten, keelpijn, niezen, verstopte neus, loopneus.
 • Koorts (temperatuur hoger dan 38 graden Celsius), rillingen.
 • Kortademigheid.
 • Praktisch wordt er nu rekening mee gehouden dat er een kans is op besmetting met het nieuwe coronavirus (COVID-19) indien men:
 • Contact heeft gehad met een besmet persoon.
 • In een risicogebied is geweest.

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen kun je als organisatie een aantal belangrijke maatregelen nemen.

Hygiëne maatregelen

Zorg ervoor dat je medewerkers van deze belangrijkste hygiëne maatregelen op de hoogte zijn:

 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt (met uitzondering van professionals in de zorg)
 • Geen handen schudden.
 • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi deze altijd weg in een afgesloten prullenbak.

Belangrijke tips

Het is belangrijk om ook op de volgende zaken te letten:

 • Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond met je handen. Je handen komen in contact met verschillende oppervlakten en kunnen zodoende gemakkelijk virussen oppikken.
 • Let op dat mensen in je omgeving zich ook houden aan de simpele hygiëne maatregelen. Zo bescherm je elkaar tegen besmetting. Spreek elkaar hier ook op aan.
 • Zorg ervoor dat je minimaal 1,5 meter afstand houdt van elkaar
 • Mocht je koorts hebben, last van hoesten en moeilijk ademen, blijf thuis en neem dan direct telefonisch contact op met je huisarts.
 • Heb je als organisatie behoefte aan specifiek advies, dan is de eigen casemanager daarvoor het eerste aanspreekpunt. Zij zorgen ervoor dat je met de juiste bedrijfsarts in contact gebracht wordt.

Actuele informatie vind je altijd bij het RIVM.