Maak je ambities waar met de juiste aanpak van risico’s

Waar gewerkt wordt, liggen gezondheidsrisico’s op de loer. Die als je ze eenmaal ziet, vaak weggenomen of drastisch ingeperkt kunnen worden. Daarom is het belangrijk om voor alle functies de bijbehorende risico’s helder in beeld te hebben - het hele idee achter de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E is de kern van het arbobeleid in een organisatie. Toch heeft volgens Arbobalans 2018 meer dan de helft van de organisaties nog geen RI&E.

De Arbowet verplicht werkgevers om een RI&E op te stellen (artikel 3, lid 1b Arbowet). Inspectie SZW controleert hier ook op. Alleen werkgevers die voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst hebben, zijn uitgezonderd van deze verplichting. “De RI&E is een blauwdruk van je organisatie”, zegt Joep Goverde (regiomanager). “Daarmee vormt het de perfecte basis voor je preventieve arbobeleid. Toch zien we dat er nog te weinig mee gebeurt. In de praktijk blijkt het toch vaak lastig om er gestructureerd mee aan de slag te gaan, zeker als uit een RI&E erg veel verbeterpunten komen. Probeer dan maar eens een goede analyse te maken om te bepalen welke knelpunten je in welke volgorde gaat aanpakken. En hoe. Zo belanden goede RI&E’s soms toch in een la. Waar ze snel achterhaald raken, want de organisatie staat niet stil.”

Sturen op concrete doelen
Hoe voorkom je nou dat de RI&E als preventie-instrument z’n doel voorbijschiet? Joep: “Om te beginnen door echt een doel te stellen. Denk erover na wat je met je RI&E wil bereiken. Wil je de uitkomsten aangrijpen om de werkdruk te verlagen? Of de inzetbaarheid van je vergrijzende medewerkersbestand vergroten? Om een aantrekkelijkere werkgever te worden? De kwaliteit van je eindproduct te verbeteren? Aan de hand van de ambitie van je organisatie bepaal je welke risico’s die ambitie het meest in de weg staan en welke maatregelen bijdragen aan dat doel.”.

Wendel Post (arbeidshygiënist) ziet allerlei andere ‘natuurlijke’ momenten om de RI&E nog eens na te lopen. “Je wilt altijd actueel zijn. Bij elke verandering die impact kan hebben op de arbeidsgerelateerde risico’s, is het daarom zinvol de RI&E nog eens door te lopen en waar nodig ook het plan van aanpak aan te passen.” Wendel noemt een aantal van die veranderingen:

  • Een verbouwing of verhuizing vraagt om opnieuw, per ruimte, de risico’s in kaart te brengen. Van drempels tot de opstelling van de productielijn of inrichting balie en het ontwerp van de BHV organisatie.
  • Een reorganisatie of fusie – waarbij functies verdwijnen, mensen een andere rol krijgen en er veel onrust, onzekerheid en stress kan ontstaan.
  • Organisatiewijzigingen zoals een uitbreiding van functies – een gemeente die betaald parkeren invoert, wil bijvoorbeeld ook de risico’s voor de parkeerwachter in beeld hebben.
  • Wijzigingen in de werkprocessen – denk aan de invoering van een nieuwe productielijn, andere werkroosters; anders werken neemt ook andere risico’s met zich mee.
  • Nieuwe apparatuur – van machines tot computers.
  • Wetswijzigingen – bijvoorbeeld als de grenswaarden voor blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen worden bijgesteld. Voldoen jouw beheersmaatregelen dan nog wel aan de vereisten?

Wendel: “Als je er bij al die veranderingen aan denkt om je RI&E te actualiseren, voorkomt dat onaangename verrassingen. En je hebt altijd een goede basis in handen om werken in jouw bedrijf alsmaar veiliger en gezonder te maken. Naast bovenstaande wijzigingen is het verstandig de RI&E te actualiseren wanneer de verzuimanalyse, incidentenmeldingen, de uitkomsten van het PAGO, klachten van medewerkers of signalen uit diverse andere bronnen wijzen op risico's die nog niet of onvoldoende in de RI&E opgenomen zijn.”

Springlevend en actueel
Om de RI&E up-to-date en compleet te houden en de voortgang goed te bewaken, werken we met een vernieuwde, multidisciplinaire aanpak die gefaciliteerd wordt door een digitaal arbomanagementsysteem. “In dat systeem voer je de RI&E rechtstreeks in”, legt Joep uit. “Zo krijg je de risico’s in je organisatie overzichtelijk in beeld. Wij kunnen daarin begeleiden en vanuit onze multidisciplinaire teams helpen keuzes te maken en prioriteiten te stellen bij de inrichting van het plan van aanpak – ook dat gebeurt in de online omgeving. Wij dragen bovendien concrete oplossingen en passende vervolgacties aan. Veranderen ergens in de organisatie de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld door een nieuwe machine, andere werkwijzen, andere roosters of blootstelling aan andere stoffen, dan kun je die veranderingen direct in de RI&E verwerken. En het mooie is dat je direct vanuit de tool taken kunt uitzetten in de organisatie, en via dashboards in de gaten kunt houden welke maatregelen wel en niet zijn uitgevoerd. Zo blijft de RI&E springlevend én actueel. Terwijl de arbeidsomstandigheden in je organisatie steeds beter worden.” 

Meer weten?
Wil je meer informatie over hoe we jouw organisatie kunnen helpen de RI&E écht in te zetten als preventief instrument en daarmee om je bedrijfsdoelen dichterbij te brengen? Neem dan contact op met regiomanager Joep Goverde: joep.goverde@arbounie.nl.