Loonkostenvoordeel (LKV) i.p.v. premiekorting

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het financiële voordeel voor het in dienst houden of nemen van werknemers uit deze doelgroep kan je max. € 6.000 per jaar opleveren en dit maximaal 3 jaar lang.

Je hebt als werkgever recht op het LKV voor werknemers die onder een van de 4 doelgroepen valt:

  • Oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  • Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • Arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Om het LKV te ontvangen heb je als werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van je werknemer nodig. Een doelgroepverklaring LKV kan je werknemer vanaf 1 januari 2018 aanvragen bij de gemeente of het UWV, binnen 3 maanden nadat hij/zij bij je in dienst is gekomen. Voor meer informatie zie op de UWV website de pagina loonkostenvoordeel-lkv .

Een punt waar je rekening mee moet houden is dat je je nieuwe werknemer pas na 2 maanden mag vragen om zaken aan te leveren m.b.t. het hier boven vermelde. Je mag hier tijdens het sollicitatiegesprek wel naar vragen, maar dan hoeft je werknemer hier niet op te antwoorden.

Overgangsregeling

Het LKV is overigens geen nieuwe regeling maar vervangt vanaf 1 januari 2018 de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Maak je al gebruik van premiekorting voor deze werknemers? Dan kom je misschien in aanmerking voor de overgangsregeling, die ingaat per 1 januari 2018. In dat geval heb je voor de resterende duur van je lopende premiekorting recht op het LKV. De lopende premiekortingen vervallen vanaf 31 december 2017. Je krijgt dan vanaf 1 januari 2018 het LKV. Voor werknemers die vallen onder het overgangsrecht is het niet nodig om (opnieuw) een doelgroepverklaring LKV aan te vragen.

Hoe je voor de overgangsregeling in aanmerking komt?

Via de loonaangifte geef je aan de Belastingdienst door dat je voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast. Hoe doe je dit? Zie de UWV website pagina wet-tegemoetkomingen-loondomein   
Dus als je per 1 januari 2018 een nieuwe werknemer in dienst neemt dan is het de moeite waard om te onderzoeken of je wellicht recht hebt op het LKV voor deze werknemer. Let wel: je werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Bovenstaande informatie is ook bekend bij je casemanager gelet op schadelastbeheersing. Voor meer informatie kunt je contact opnemen met je casemanager.

Geschreven door Monique Schutte (casemanager) & Jacqueline Lorist (casemanager).