Let op! Beschikking werkhervattingskas

Eind november/begin december ontvang je als werkgever de beschikking werkhervattingskas van de belastingdienst. Dit is een overzicht waarop vermeld staat waarvoor je belast wordt aan ziektewetuitkeringen en WGA (vast en flex) uitkeringen voor het jaar 2018. Controleer deze beschikking goed want er gaat veel mis en het gaat om veel geld.
 
Wanneer je eigen risicodrager bent voor de ziektewet en de WGA, is de gedifferentieerde premie niet van toepassing en is de gedifferentieerde premie vanzelfsprekend € 0,00. Dit is eenvoudig te controleren. Wanneer je bij het UWV zit, kan er veel meer mis gaan en een verkeerde toerekening kan een bedrijf zo maar € 200.000,- kosten.
 
Wat kun je het beste doen?
Zorg dat de beschikking bij de juiste persoon in de organisatie terecht komt. Dat klinkt simpel, maar meestal beland deze op de stapel bij financiële zaken en wordt hier geen controle op gedaan. De beschikking behoort te komen bij iemand met verstand van verzuim en WGA, over het algemeen bij HR afdeling.

Indien uit de controle blijkt dat het niet klopt, maak dan binnen 6 weken pro forma bezwaar en vraag de gevalslijsten (specificaties) op bij de belastingdienst zodat je dit kunt controleren.
 
Controleer de beschikking in ieder geval op de volgende zaken:

  • Is de no-riskpolis van toepassing? (Zorg dus ook voor een goede administratie van werknemers met Structurele Functionele Beperkingen of een ArbeidsGehandicaptenstatus en dat bekend is wat de einddatum van de no-riskpolis is en dat verlenging van een no-riskpolis op tijd door de betreffende werknemer zelf wordt aangevraagd).
  • Is er sprake van succesvol regres? (en heb je dit ook doorgegeven aan het UWV!)
  • Wordt de juiste fictieve vervolguitkering doorbelast (i.p.v. de hogere loonaanvullingsuitkering)?
  • Is de doorbelaste uitkering wel van een (ex)werknemer van jou en/of is de 1e ziektedag bij jou ontstaan (de vervuiler betaald)?
  • Is er sprake van zwangerschap, bevalling of orgaandonatie?

 Al met al een hoop zaken die mis kunnen gaan met grote gevolgen. 

Heb je een fout gevonden en zou er een ander premiepercentage van toepassing moeten zijn? Gebruik dan het formulier “Verzoek om teruggaaf of naheffing (nieuw of te laat vastgesteld gedifferentieerd premiepercentage WGA/Whk)”. Deze kun je vinden op de site van de Belastingdienst.
 
Heb je vragen en/of hulp nodig bij de controle van je beschikking? Neem dan contact op met je casemanager!
 

Geschreven door Jos van de Reijken CroV, Rccm i.o..