Lang leve de AOW-er

Vanaf volgend jaar wordt het -eindelijk- voor de AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die willen doorwerken vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau of als zzp’er. De arbeidsrechtelijke en sociaal verzekeringstechnische hobbels om via een regulier dienstverband door te werken maakte de samenwerking niet altijd even aantrekkelijk. Ook de Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel hierover van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (mede namens minister van der Steur van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Wat gaat er veranderen? 
Het wordt voor u als werkgever aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring. Zo wordt bijvoorbeeld de opzegtermijn van hun contract één maand en wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar (maximaal) dertien weken in plaats van twee jaar. Werkgevers vinden de loondoorbetaling bij ziekte nu vaak nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. De AOW’ers hebben ook in de nieuwe wetgeving geen recht op WGA/WIA.

Verder bent u in de nieuwe wetgeving niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden. Zo wordt voorkomen dat dit ten koste gaat van andere (jongere) werknemers. Verder krijgen AOW’ers, net als andere werknemers, recht op ten minste het minimumloon. Dat recht hebben ze nu nog niet. Als er een cao van toepassing is moet u een AOW’er uiteraard hetzelfde cao-loon betalen als andere werknemers die hetzelfde werk doen.

In de Wet werk en zekerheid is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen. Ook hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden. 
Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels, behalve dat er ook dan geen transitievergoeding betaald hoeft te worden bij ontslag. In 2018 worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd, dan wordt ook bepaald of de loondoorbetaling bij ziekte wordt teruggebracht naar (maximaal) 6 weken.

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Uw casemanager kan u vast verder helpen, anders brengt Claudia u graag in contact met een van de adviseurs van Flynth. Claudia is bereikbaar op 085 - 273 1012.

 

Geschreven door: samenwerkingspartner Flynth