KTO 2020: ook dit jaar weer een betere klantwaardering

Onlangs hebben wij een vragenlijst uitgezet onder onze klanten. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in meerdere facetten van de tevredenheid van de klanten van mkbasics.nl. 

Doelgroep

44% van de respondenten zijn bedrijven met een omvang van 10 tot 50 medewerkers. Iets minder dan een derde van de respondenten zijn bedrijven met minder dan 10 medewerkers. 25% zijn bedrijven met 50 of meer medewerkers, waarvan 11% 100 of meer medewerkers hebben. Onder de klanten die deelgenomen hebben aan het onderzoek heeft een kwart de functie van directeur. Ongeveer 1 op de 5 klanten is medewerker P&O.

Conclusies

Het gemiddelde rapportcijfer voor tevredenheid is een 7,2. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft een 8 of hoger (52%). Het gemiddelde rapportcijfer voor tevredenheid is de laatste jaren steeds licht gestegen ten opzichte van de voorgaande metingen (2019: cijfer 7,0).

De casemanager springt met een 7,8 in positieve zin uit het onderzoek. Klanten zijn gemiddeld genomen tevreden tot zeer tevreden over de casemanager en noemen de deskundigheid als belangrijkste reden voor een positieve aanbeveling van mkbasics.nl. Klanten zijn met name kritisch over de mate waarin wordt meegedacht door mkbasics.nl. 

We willen alle respondenten hartelijk danken voor het reageren. We gaan met alle aandachtspunten aan de slag en streven er naar om ook volgend jaar weer een betere klantwaardering te krijgen.