Kosten conflictgerelateerd verzuim

Conflictgerelateerd verzuim kost 1 miljoen euro per 2000 werknemers

Conflicten in een gezond bedrijf
Conflicten horen erbij: zonder conflict geen verandering, zonder verandering geen vernieuwing, zonder vernieuwing geen groei. Een bedrijf kan zich onderscheiden in hoe zij omgaat met een conflict. Doet een bedrijf, ondersteund door de arbodienstverlener, dat goed, dan zal dat zijn weerslag vinden in het werkplezier van de overige werknemers. Laat een werkgever een conflict sluimeren, dan gaat het ook op de werkvloer rondzingen, maar dan op een negatieve manier.

Wat is de prijs?
Wat is de prijs van een conflict? Dat is een lastige vraag. Elke euro is er één die je niet wilt uitgeven en waar een ondernemer liever niet mee bezig is. Daarnaast is voor sommige mensen de eer nog belangrijker dan het resultaat. Toch is het belangrijk om de prijs te kennen wanneer de opties worden afgewogen.

Cijfers
Er wordt in Nederland per jaar door 3,5 miljoen werknemers gemiddeld 2x per jaar verzuimd . Ongeveer 3,5% van de verzuimgevallen die bij de bedrijfsartsen komt zijn conflictgerelateerd , oftewel 250.000 gevallen van conflictverzuim. Ongeveer 50% hiervan is zodanig geëscaleerd dat werkgever en werknemer er niet meer samen uitkomen, getuige de 50.000 rechtzaken, nogmaals zoveel advieszaken en 15.000 arbeidsmediations. Uit 15 jaar ervaring van Result Mediation Centre blijkt dat de gemiddelde ziektetijd bij het inzetten van mediation ruim 16 weken bedraagt (80 werkdagen). Per dag kost een zieke werknemer ca. € 250,-. Conflictgerelateerde ziekte kost wergevers in Nederland zo 2,5 miljard euro per jaar. Dit is 20% van de totale verzuimkosten, blijkt uit onderzoek van TNO . Daarnaast loopt een werkgever bij een geëscaleerd conflict ook altijd het “kantonrechters-risico”: De kosten van een advocaat voor en rechtzaak zijn zo € 7000,- euro, de gemiddelde gouden handdruk is € 75.000 (voorlopig).

Besparing
Door conflicten tijdig te onderkennen kan 20% op de verzuimkosten bespaard worden, ook door de kleine ondernemer. Stel, je hebt een MKB bedrijf (20 werknemers) met een verzuim van 5% en een loonsom van 1 miljoen euro op jaarbasis. Dan kan er dus met adequaat handelen in ieder geval € 10.000,- per jaar bespaard worden. Bij 100 werknemers en 9% verzuim is dat al gauw een ton. Zo wordt er veel geld bespaard én wordt de organisatie gezonder en productiever.

Scriptie “Arbeidsconflicten en mediation in de praktijk”, Wendy de Laat, SGBO groep 42b, Januari 2012

Geschreven door: Rik Nijkamp