Inzet Preventief Medisch Onderzoek (PMO) schiet z’n doel voorbij

Steeds meer Nederlanders kampen met burn-outs en andere stressverschijnselen. Hier wordt door de overheid vol op ingezet o.a. met de campagne Check jouw werkstress. De wettelijke verplichte Preventief Medisch Onderzoek (PMO’s) die dergelijke verschijnselen op tijd moeten oppikken en verzuim moeten ondervangen, worden door werkgevers helemaal niet of niet effectief ingezet.

Dit stelt Jan Hobbelen, directeur van Fysergo, een zusterorganisatie van mkbasics.nl en dienstverlener op het gebied van interventies. Bedrijven zijn verplicht een keer per drie tot vier jaar een PMO aan hun werknemers aan te bieden. Hobbelen schat dat zo’n 60 procent van de grote bedrijven dit ook daadwerkelijk doet. In het mkb is dit nog lager, zo rond de 10 à 20 procent.

Papieren tijger
Maar ook als bedrijven de PMO wel uitvoeren, zijn deze niet effectief aldus Hobbelen. Doordat PMO’s ad hoc worden uitgevoerd als een fit- of healthcheck is de opkomst van medewerkers gemiddeld erg laag (rond de 5 procent) en zijn de uitkomsten volgens hem onbruikbaar. Daarnaast belandt het rapport in de la en krijgen PMO’s geen opvolging.

Bang om te investeren
Een gemiste kans. Hobbelen: “Tijdige bekendmaking van een aankomend PMO ontbreekt en werknemers worden niet gemotiveerd om deel te nemen. Er wordt niet geschetst wat het beoogde toekomstperspectief is en welke vervolgstappen worden genomen. Werkgevers zijn bang om te moeten gaan investeren in de mentale en fysieke gesteldheid van medewerkers. Daardoor wordt de uitkomst van de PMO gezien als resultaat en niet als startpunt om mensen in de organisatie in beweging te krijgen.”

Aantal deelnemers verhogen
Hobbelen pleit dan ook voor een jaarlijkse test. Door zoveel mogelijk medewerkers te laten deelnemen kan dan met de specifieke informatie na afloop gericht aan de slag worden gegaan. Door bijvoorbeeld een evenement, quiz of presentatie aan de PMO te koppelen, kan het aantal deelnemers aanzienlijk worden verhoogd. Bij een hoge opkomst bieden de uitkomsten een goede ingang om het gesprek met medewerkers aan te gaan, over bijvoorbeeld stresservaringen, leefstijl en werkmotivatie. Deze gesprekken kunnen leiden tot een centraal vitaliteitsbeleid of bijvoorbeeld om een coach ter beschikking te stellen voor stressmanagement.

Gedeelde verantwoordelijkheid
MKB-Nederland zegt in het AD niet bekend te zijn met de cijfers die Hobbelen schetst. Zegsvrouw Mieke Ripken zegt verrast te zijn door het lage percentage. “Onze indruk is dat ook in het mkb veel aandacht is voor de bestrijding van werkstress. En het zou bij werkgevers algemeen bekend moeten zijn dat zij zo’n test moeten aanbieden.” Zij is het met Hobbelen eens dat het gezondheidsonderzoek een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Geschreven door: Algemeen Dagblad, 19.05.15