Inspectie SZW gaat vanaf 3 november controleren op kwartsstof

Vanaf 3 november gaat de Inspectie SZW gericht controleren op blootstelling aan kwartsstof.

Stof dat vrijkomt bij het bewerken (bijvoorbeeld boren, zagen en schuren) van steen en beton is levensgevaarlijk. Deze stof, kwartsstof genoemd, is kankerverwekkend en kan naast longkanker ook andere longaandoeningen veroorzaken. Duizenden werknemers hebben er dagelijks mee te maken, in beton.
De boete voor het overschrijden van de grenswaarde kan oplopen tot een bedrag van € 18.000,--. Bedrijven al overtredingen zijn geconstateerd en weer in de fout gaan, kunnen rekenen op verdubbeling van het boetebedrag. 
De inspecteurs kijken vooral naar de toepassing van bronmaatregelen op de apparatuur, zoals afzuiging en verneveling op het handgereedschap.

De arbeidshygiënisten van Mkbasics.nl kunnen voor uw bedrijf de wettelijk verplichte blootstellingsmetingen uitvoeren naar kwartstof. De resultaten van deze metingen zullen in de regel het eerste document zijn waar de Inspectie SZW naar zal vragen. Verder zal er bij overschrijding van de wettelijke grenswaarde en zelfs bij het overschrijden van het actie niveau (is 1/5 van de wettelijk grenswaarde) een plan van aanpak moeten worden opgesteld om als eerste blootstelling aan kwartstof te voorkomen dan wel tot onder het actie niveau te brengen. De arbeidshygiënisten kunnen u ook hierbij adviseren.

Als voorbeeld voor een kostenindicatie uitgaande van 10 metingen bij uw bedrijf op één dag en één locatie moet u denken aan een bedrag van rond de € 3.400,00. Exclusief BTW. Dit is inclusief uitvoering, analyse van de filters op kwarts en rapportage

Bij interesse, vragen of belangstelling graag contact opnemen met uw casemanager.
Geschreven door: Rik Nijkamp