Inspectie blootstelling gevaarlijke stoffen

Vanaf februari 2014 bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken daarbij naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines.

In Nederlandse bedrijven hebben nog te veel werknemers te maken met – soms ernstige – arbeidsrisico's. De wet is duidelijk op dit punt: het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor veilig en gezond werk. Werkgevers moeten weten welke risico's hun werknemers lopen en die risico's met maatregelen wegnemen of zoveel mogelijk beperken.

Vanaf februari worden bedrijven uit de sectoren aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber bezocht. Er worden bedrijven bezocht die al geruime tijd geen inspectie hebben gehad maar ook bedrijven die recent al eens zijn geïnspecteerd.

Met de Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen kunnen bedrijven zelf nagaan of zij alle zaken op het gebied van werken met gevaarlijke stoffen op orde hebben, zie www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen
Inspectie SZW inspecteert binnenkort op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid

Hulp nodig? Neem contact op met uw casemanager of bel naar Claudia of Esther op 085 - 273 1012.
Geschreven door: Rik Nijkamp