Ik heb geen conflict!

Nee, inderdaad. Dat zeggen alle ondernemers. Werknemers hebben ook nooit een conflict. Het goede nieuws is, dat beide partijen het vaak ontkennen. Of je je personeel continue vertroetelt of je je gedraagt als een blaffende pitbull; het kan iedereen overkomen. Een arbeidsconflict waarbij werknemers gaan ‘happen naar de baas’.

Het gaat al tijden stroef tussen jou en je werknemer, de beoordeling was niet zoals verwacht en/of je twijfelt aan de productiviteit. Mogelijke redenen om het ‘ik ben ziek’ telefoontje in twijfel te trekken. Natuurlijk hoef je de ziekmelding niet te accepteren, maar wat schiet je ermee op. Het zet de onderlinge verhouding verder onder (hoog)spanning. Hoe zorg je er nu voor dat dit niet uit de hand loopt?

Daar waar de wetgever zich veelal laaft aan lijvige documenten is zij erg helder over hoe je moet omgaan met arbeidsconflicten. Bij een conflict is de STECR werkwijzer van toepassing. Een duidelijke handleiding hoe met de nodige zorg om te gaan met arbeidsconflicten. Niet alleen werkgever heeft een eigen verantwoordelijkheid. Hoe dat er uitziet in de praktijk?

Direct na de ziekmelding is het zaak samen de marsroute af te spreken. Werkgever kan hiervoor een beoordeling door de bedrijfsarts aanvragen. De bedrijfsarts bepaald vervolgens of werknemer niet kan werken door ziekte en/of gebrek. Is er sprake van een arbeidsconflict dat treedt de STECR werkwijzer in werking (ook als er sprake is van ziekte of gebrek). Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de medische en juridische kant. Bedrijfsarts past vervolgens hoor en wederhoor toe en vraagt beiden naar het conflict. Hierna brengt de bedrijfsarts een advies uit.

In het verleden was het zo dat de bedrijfsarts een periode van 2 weken inlaste waarbinnen het conflict moest worden opgelost waarna werknemer weer aan het werk moest. De nieuwe STECR richtlijn laat deze 2 weken los en wil het zo kort mogelijk houden. Er is toestemming van werkgever nodig als de bedrijfsarts een interventie periode advies geeft 

Volgens de werkwijzer moet de bedrijfsarts werkgever en werknemer stimuleren om afspraken te maken gericht op het oplossen van het conflict. Een bemiddeld gesprek met bijvoorbeeld P&O of een mediator kan noodzakelijk zijn. Het doel van de arbodienst moet zijn om werknemer en werkgever aan de slag te gaan met het arbeidsconflict. Daarbij past het conflict niet langer te medicaliseren.

De praktijk is weerbarstig. De meeste ondernemers zijn re-actief bij conflicten. Na de ontkenning een duur stilzwijgen. Een conflict vraagt om doorpakken, escalatie maakt het onnodig duur en onprettig. 

Geschreven door: Rik Nijkamp