Herstellen van Covid-19

Tot nu toe zijn in Nederland ruim een half miljoen mensen positief getest op corona – in werkelijkheid ligt het aantal besmettingen hoger. Ook voor wie hiermee niet in het ziekenhuis belandt, kan de impact groot zijn, zowel fysiek als mentaal. Dit maakt dat herstel van Covid-19 soms om complexe zorg vraagt, vanuit verschillende disciplines. De revalidatieaanpak van onze zustermaatschappij BeLife sluit hierbij aan, en boekt veelbelovende resultaten.

Ook in deze tweede golf grijpt het Covid-19-virus hard om zich heen. In veel gevallen laat het restschade achter. Jorn Bakker, inspanningsfysioloog bij BeLife. “Het is heel ingrijpend als je op de IC in slaap bent gehouden en, behalve volledig in beschermende kleding ingepakte zorgprofessionals, niemand aan je bed hebt gehad. Mensen die op die manier in het ziekenhuis hebben gelegen, zijn soms echt getraumatiseerd. We komen daarnaast allerlei andere klachten tegen die het gevolg zijn van corona. Wekenlang bedlegerig zijn heeft invloed op je spiermassa, conditie, gewrichten en op je voedingstoestand. We zien meer longproblemen, benauwdheid, maar bijvoorbeeld ook concentratiestoornissen en vooral aanhoudende vermoeidheidsklachten. Zeker bij een combinatie van problemen die voor beperkingen zorgen in het dagelijks leven, is onze benadering heel waardevol.”

Multidisciplinaire aanpak

In de revalidatietrajecten van BeLife wordt de cliënt begeleid door interdisciplinaire behandelteams. Er wordt gestart met een uitgebreide intake bij de revalidatiearts, de fysiotherapeut en de psycholoog. Op grond van de uitkomsten daarvan wordt samen met de cliënt bepaald aan welke doelen gewerkt gaat worden en wordt een behandelplan opgesteld  waarin alle benodigde disciplines op elkaar afgestemd zijn.

Expertise in inspanningsfysiologie

Naast de aanpak vanuit verschillende invalshoeken is ook de expertise van BeLife op het gebied van inspanningsfysiologie een grote kracht in de post-coronatrajecten. Mensen die flink ziek zijn geweest, maar niet in het ziekenhuis zijn beland, hebben vaak sluimerende klachten. Vermoedelijk heeft dit te maken met een gebrek aan begeleiding in hun fysieke herstel. Er wordt standaard een inspanningsfysiologische test af genomen die de inspanningsfysioloog én de cliënt veel over die vermoeidheid vertelt zodat het behandelplan hierop kan worden afgestemd.

Vertaling naar het dagelijks leven

Met de uitkomsten van de inspanningsfysiologische test maakt BeLife voor de cliënt de vertaalslag naar het dagelijks leven, van boodschappen doen tot traplopen, sporten of het verrichten van fysieke arbeid. De testresultaten geven aan waar je op kan trainen om je belastbaarheid te vergroten. Als je kortademig bent, weten we bijvoorbeeld; of dit komt door een verminderde longcapaciteit of de hartspier is hiervan de bron. Daar wordt het trainingsprogramma op ingericht en wordt gericht te werk gegaan. Dit heeft effect: als na drie maanden de inspanningsfysiologische test herhaald wordt, is de belastbaarheid steevast significant gestegen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het revalidatieprogramma van BeLife voor ex-coronapatiënten of de inspanningsfysiologische tests? Neem dan contact op met BeLife via 088-330 1500 of zorg@belife.nl