Help medewerkers met sneller herstel

Medewerkers die de drukte even niet meer aankunnen en zich ziek melden, bijna elke werkgever krijgt er weleens mee te maken. Hoe helpt u die medewerker er weer zo snel mogelijk bovenop? Door niet te snel aan te dringen op terugkeer, bijvoorbeeld. Dat werkt averechts. U bespoedigt terugkeer juist door rekening te houden met de verschillende fases in het herstelproces. “Meestal stapelt de spanning zich een hele tijd op voordat een medewerker zich ziek meldt”, vertelt Serge van Amstel, GZ-psycholoog. “Dat gebeurt vaak pas als iemand alleen nog maar kan huilen, van het piekeren niet meer kan slapen en/of voortdurend uit z’n vel springt. Onder normale omstandigheden duurt die crisisfase maximaal drie weken. De crisisfase is voorbij als iemand zijn probleem heeft geaccepteerd. Daarna is iemand pas in staat om de oorzaken van het probleem rationeel te analyseren en zelf oplossingen te bedenken. Dat is de oriëntatiefase. En in de laatste fase, de toepassingsfase, kun je werken aan gedragsverandering, zodat er echt iets verbetert en de re-integratie duurzaam kan zijn. Door als leidinggevende of HR-functionaris in elke fase adequaat te reageren, help je een medewerker bij het herstel. En zorg je dat je medewerker echt iets leert en de kans op uitval voorgoed vermindert."

Rekening houden met herstelfases
Van Amstel geeft regelmatig trainingen bij organisaties waarin hij met leidinggevenden de verschillende fases in het herstelproces doorneemt en hun vertelt welke begeleiding in welke fase het beste werkt. “Wat zijn de do’s en don’ts? Welke vragen kun je stellen om je medewerker vooruit te helpen? Zeg bijvoorbeeld niet als een medewerker zich huilend ziekt meldt: ‘Wat vervelend nou. Maar denk je dat je er donderdag weer bent?’, maar: ‘Doe rustig aan, ik regel het hier.’ Dan voelt een medewerker zich gesteund en gesterkt, in plaats van niet serieus genomen. Dit maakt dat hij zijn probleem sneller accepteert en aan de slag kan met de oplossing.”

Aanpak op elkaar afstemmen
Het is van belang dat alle betrokken partijen in overeenstemming met de herstelfases optreden. Van Amstel: “Als iemand van verschillende kanten tegenstrijdige adviezen krijgt, leidt dit tot verwarring. Het fasesysteem helpt ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. In deze multidisciplinaire aanpak, waarbij alle betrokkenen handelen in overeenstemming met de verwerkingsfase waarin een medewerker verkeert, lopen wij bij voorop.”

Meer weten?
Meer weten over de verschillende herstelfases en hoe u daar als werkgever mee om kunt gaan? Geïnteresseerd in een training Effectief sturen op inzetbaarheid bij psychische klachten? Stuur een bericht naar sales@mkbasics.nl

Geschreven door: Rik Nijkamp