Grip op verzuimkosten

Als een medewerker zich ziek meldt, ben je met hem begaan. Maar zelf sta je opeens ook voor een probleem: als het werk blijft liggen, kost dat geld. Waar haal je zo gauw vervanging vandaan? En lukt dat niet, mag je dan die extra inspanning van je mensen vragen?

Blijft de medewerker langer thuis, dan betaal je in het ergste geval 12 jaar door. Dat kan enorm frustrerend zijn. Had die medewerker niet beter op zichzelf moeten passen? Doet hij er genoeg aan om weer aan de slag te gaan? In het overgrote deel van de gevallen heeft verzuim te maken met gedrag. En dat gedrag is te beïnvloeden.

Het is logisch dat je je medewerkers erop aanspreekt als ze hun fysieke en/of mentale gezondheid verwaarlozen. Je mag van hen verwachten dat ze zich inzetten om gezond en gemotiveerd de eindstreep te halen. Maar daarin heb je zelf ook verantwoordelijkheid.

Als werkgever ben je vaak - misschien zonder het te beseffen - medeoorzaak van het probleem. Doordat de werkdruk hoog is bijvoorbeeld, de arbeidsomstandigheden zwaar of risicovol, of de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. Die omstandigheden creëer jij. En ook die zijn te beïnvloeden.

Het loont te investeren in een prettige sfeer en goede werkomstandigheden met een acceptabele werkdruk. Om medewerkers carrièreperspectief te bieden, op te leiden, mee te denken over hoe ze tot hun pensioen met plezier door kunnen werken.  

Bij preventief en dreigend verzuim heb je zelf veel in de hand. Mijn advies: blink daarin uit . En laat de rest aan professionals over. Aan een arbodienst die óók zijn verantwoordelijkheid neemt. Die het verzuimproces strak in de hand houdt. En tegelijkertijd zorgt dat alle betrokkenen in gesprek blijven en zich maximaal inspannen om terugkeer in het arbeidsproces te bevorderen. Een arbodienst met een aanpak die tot inzet leidt, en die jou grip geeft op je verzuimkosten.

Geschreven door Rik Nijkamp.