Goede voornemens

Meestal staan we aan het einde van het jaar stil bij hetgeen komen gaat. We kijken terug naar het afgelopen jaar: bepalen wat we willen behouden, wat we willen veranderen en wat we nieuw wensen. De een gaat er voortvarend mee aan de slag, de ander schrijft er eerst een uitgebreid jaarplan voor voorzien van een begroting.

Om zaken tijdig in te kunnen zetten moet je de handen vrij hebben om te ondernemen, waar nodig samen met de juiste partner. Op het gebied van inzetbaarheid van je medewerkers is je arbodienst uw partner. Mijn vraag is: kun jij met deze partner samen constructief werken aan de inzetbaarheid van je medewerkers? Is dit geen volmondig ja ga dan met je arbodienst in gesprek. Kom je daar niet uit, dan wordt het tijd voor een nieuwe arbodienst.

We leven en werken in een tijd waar veel gebeurt. We moeten langer doorwerken, hebben een vergrijzende bevolking, een grote informatievoorziening, verregaande automatisering en
robotisering. Veel van de huidige banen verdwijnen en medewerkers vragen om meer zeggenschap. Dit alles brengt onzekerheid met zich mee, voor de medewerkers én de organisatie… hiermee zul je rekening moeten houden in je plannen voor de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn belangrijke thema’s in onze huidige maatschappij. De noodzaak dat medewerkers flexibel inzetbaar zijn en blijven is groot. Helaas zijn medewerkers niet altijd vitaal en optimaal inzetbaar en worden dat ook niet vanzelf.

60% van de Nederlandse medewerkers heeft met stress te maken, neemt het aantal burn-out klachten toe, presteert 25% onder hun potentieel en heeft ruim 33% last van hoge werkdruk. Om ervoor te zorgen dat medewerkers vitaal en inzetbaar zijn, is het voor veel organisaties van belang dat er een duurzame gedragsverandering op gang komt bij hun medewerkers.

Hoe pak je vitaliteit binnen je organisatie concreet aan de komende periode en zie je erop toe dat je structureel succes boekt? Ik ben benieuwd wat jij de komende maanden verzint om in 2018 de inzetbaarheid positief te stimuleren. Welke verantwoordelijkheid neem jij daarin en welke verantwoordelijkheid nemen je werknemers?

Mocht je er niet uit komen ga ik of een van onze vitaliteitsadviseurs graag met je in gesprek. 

Geschreven door Rik Nijkamp, directeur ( Rik.Nijkamp @ mkbasics.nl ).