Gezond verstand

Helaas komt het met regelmaat voor dat een werkgever zich gedwongen ziet om een tijdelijk contract van een werknemer niet te verlengen. Als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn werkgevers tegenwoordig verplicht om dit 1 maand van tevoren aan werknemer te melden. Door de nieuwe Ziektewet (BeZaVa) brengt dit de nodige risico’s met zich mee als de werknemer zich direct daarop ziek meldt. Een praktijkvoorbeeld van een van onze casemanagers:

Een werkgever heeft 8 werknemers en geen arbodienst. Hij wil zich direct bij ons aansluiten vanwege een zieke medewerkster die al bijna 4 weken ziek is en heeft aangegeven dat ze een bedrijfsarts wil spreken. Werkneemster heeft een contract dat over 3 maanden afloopt.

Werkgever is niet van plan het contract te verlengen omdat werkgever ontevreden is over haar functioneren. Ik bemerk dat er sprake lijkt van een conflictachtige situatie aangezien werkgever aangaf dat medewerkster al haar spullen al heeft ingeleverd. De werkgever is stellig: ‘ik heb geen conflict’.

Werkgever heb ik gevraagd of hij bereid is om het loon door te betalen over de contractperiode en de medewerkster vrij te stellen van haar werk onder het beding van een hersteld melding van de medewerkster. Dit voorkomt dat wij het hele circus op moeten tuigen in kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Denk hierbij aan een consult bedrijfsarts, probleemanalyse, plan van aanpak, casemanagement, re-integratieverslag indien ziek uit dienst etc.  

Met betrokken werkneemster heb ik contact gezocht en de situatie met haar besproken. Zij bevestigde liefst niet meer terug te willen naar huidige werkgever. Vervolgens heb ik mevrouw het verschil uitgelegd tussen een minnelijke schikking en het optuigen van het WVP protocol. Medewerkster voelde voor minnelijke schikking mits het goed en duidelijk op papier komt te staan. Ze zou zich dan beter melden.

Dit heb ik teruggekoppeld en afgesproken dat partijen maximaal een week de tijd nemen om het uit te werken. Lukt dit niet, dan starten wij alsnog het WVP protocol.

De moraal van het verhaal? Benader met gezond verstand en pragmatisch een probleem, waardoor vervolgens alle betrokken partijen kunnen leven met de oplossing en werkgever weer kan focussen op het ondernemen!

Komt u als ondernemer in een soortgelijke situatie, neemt u dan contact met de casemanager op. Wij bekijken samen met u wat in uw specifieke casus de beste oplossing is. Er samen uitkomen verdient altijd de voorkeur boven medicalisering. 

Geschreven door: Rik Nijkamp