Geen ontslag na 2 jaar ziekte

Een werkgever moet bij ontslag na twee jaar ziekte een transitievergoeding betalen aan de werknemer. Deze verplichte afkoopsom is bedoeld om van werk-naar-werk te komen. Het Financieele Dagblad kopte daarover: 'Een weeffout'. De werkgever heeft namelijk al twee jaar lang geprobeerd zijn zieke medewerker aan het werk te helpen. Waarom moet hij dan ook nog eens zo'n vergoeding betalen, die in de duizenden euro's kan lopen? Simpel, zegt Asscher: een werkgever mag geen verschil maken tussen zieke en niet-zieke werknemers. Iedereen bij ontslag dus een gelijke vergoeding. Er zijn werkgevers die er voor kiezen dan géén ontslag te geven. Hun redenering: 'geen ontslag is geen transitievergoeding'. Dat klopt, maar mag het ook? De arbeidsovereenkomst loopt dan na twee jaar ziekte formeel door terwijl er niet wordt gewerkt en er geen loon meer wordt betaald. Zo'n dienstverband is dus eigenlijk slapend. Een werknemer stelde bij de Kantonrechter in Leiden dat een slapend dienstverband niet mag: hij vond dat het een truc, bedoeld om zo de transitievergoeding te omzeilen. De rechter zag daar wel wat in: het bewust willen ontwijken van de transitievergoeding met een slapend dienstverband is ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. De werknemer die dat claimt maakt een goede kans toch die vergoeding te krijgen. Voor deze man ging het vanwege een vormfout mis, maar de rechter sluit de 'geen-ontslag-escape' voor andere werkgevers doelgericht af. 'Slaap kindje slaap' werkt dus niet: je wordt hardhandig door de rechter wakker gekust! 

Er zit nog een ander risico aan het slapend door laten lopen van een dienstverband. Als de werknemer op enig moment weer hersteld is dan kan deze aanspraak maken op weder te werkstelling.

Geschreven door: Mark Diebels, KZO Advocaten