Gecertificeerde arbodienst met een glimlach!

Mkbasics.nl kan terugkijken op mooie auditdagen. De auditgesprekken met zo’n 20 collega’s hebben de afgelopen dagen plaats gevonden op de locaties Haarlem, Eindhoven en Zwolle in het kader van ISO9001-2008 en de richtlijn Arbodiensten (Certificatieschema dienstverlening Arbodiensten).
 
Tijdens de terugkoppeling hebben we goede kritieken gekregen vanuit de auditoren. De lead auditor sprak tijdens de mondelinge terugkoppeling zijn waardering uit over de open en plezierige gesprekken die plaats hebben gevonden en de positieve sfeer die hij overal tegenkwam. Hij geeft aan veel kennis en expertise bij onze collega’s te hebben mogen ervaren. Er is veel enthousiasme in en over het werk bij de medewerkers.

Geschreven door Rik Nijkamp.