Fit en fris naar je werk!

Het zijn vaak de hardwerkende werknemers die ziek thuis komen te zitten. Dat zijn de mensen die niet gauw nee zeggen, altijd bereid zijn om een stapje harder te zetten én betrouwbaar zijn. Wat moet een werkgever doen of laten om zijn beste mensen niet over de rooie te jagen? 

Niet nog meer werk toeschuiven
Bazen zijn er maar wat gelukkig mee: met die bloedfanatieke werknemers die heel erg inzetbaar zijn. Maar al te graag schuiven de managers deze mensen nog eens wat extra taken of werk toe, omdat ze weten dat het dan wel goed komt. 

Zie in dat werknemer al aan zijn plafond zit
Maar dat is een nare valkuil, waarschuwt Ernst Lutgert, bedrijfsarts bij Arbo Unie. Door de fanatiekste werknemers te overladen met nóg meer werk, loopt langzaam maar zeker de werkstress op. Ze lopen zogezegd over en hun eigenschappen als perfectionisme, groot verantwoordelijkheidsgevoel en het moeilijk kunnen stellen van grenzen, maken het niet veel beter. 

Wees alert op ‘vage’ klachten 
Vaak krijgen supergemotiveerde krachten eerst wat vage klachten, zoals hoofdpijn of pijn in hun nek en schouders of krijgen last van concentratieverlies, vermoeidheid of prikkelbaarheid. “Op zulk gedrag moet een leidinggevende heel alert zijn. En die alertheid valt te trainen bij managers.”

Waak voor overvragen
Dat veranderende gedrag, zoals plotse irritatie of wisselende stemmingen, blijken namelijk een ‘goede’ aanwijzing te zijn voor oplopende werkstress. Lutgert: “Als je aan leidinggevenden vraagt of ze hebben zien aankomen dat hun medewerker ging uitvallen, blijken ze negen op de tien keer achteraf wel degelijk signalen te hebben opgevangen. Alleen hebben ze er te weinig acht op geslagen.”

Maak werkdruk bespreekbaar
En daarin ligt dus een belangrijke sleutel: het luisteren naar die signalen én daar iets mee doen. “Ga om tafel met je medewerker en maak die werkdruk bespreekbaar. Doe een voorstel hoe je de druk van de ketel kunt halen, probeer bijvoorbeeld werk bij andere collega’s onder te brengen. En vraag ook aan de medewerker waar hij behoefte aan heeft. Ga hiermee aan de slag voordat het te laat is. Als iemand uitvalt, moet hetzelfde werk met nog minder mensen worden gedaan, dan ben je nog verder van huis.”

Creëer een veilige werkomgeving
Een belangrijke tip voor de werkgever: creëer een omgeving waar medewerkers zich veilig genoeg voelen om zelf aan de bel te trekken. “In een werkomgeving waar niet alleen prestatie maar ook gezondheid vooropstaat, is dat de normaalste zaak van de wereld. Daar is het juist een positief signaal, en zal niemand zich schamen om te vertellen dat hij aan z’n tax zit.” 

Stuur werknemers preventief naar de bedrijfsarts
Wat nog meer kan helpen, is om het personeelslid bij wie de stress oploopt al in een vroegtijdig stadium in contact te brengen met de arbodienst. Zoals bij een preventief spreekuur. “Dan wordt al gauw duidelijk of iemand zich daadwerkelijk richting de gevarenzone begeeft en dan is er in elk geval nog makkelijk bij te sturen.”

Maar het begint toch echt bij de werknemers zelf
Toch ligt uiteindelijk de grootste verantwoordelijkheid bij de werknemer zelf. “Je ziet vaak dat mensen bepaalde activiteiten laten schieten waar ze juist energie van zouden kunnen krijgen. Bijvoorbeeld sporten, sociale gebeurtenissen als verjaardagen of de gezonde maaltijd. Het is ook aan hen zelf om te werken aan een gezonde verhouding tussen werk en privé. Het begint bij het besef dat ze tegen hun eigen grenzen aanlopen en dat eerlijk moeten durven toegeven.”

Geschreven door: Ernst Lutgert