Een sterke organisatie in de 1,5 meter samenleving

Iedere organisatie krijgt ermee te maken: de 1,5 meter samenleving. Waarschijnlijk ben je al gestart met het nadenken over de praktische invulling hiervan. Hoe kunnen we straks weer verantwoord terug naar de werkplek? 

Advies op maat

Bedrijfsonderdeel Arbo Unie kan organisaties helpen om hun medewerkers optimaal te laten (thuis)werken tijdens de coronacrisis en bij werkhervatting binnen de 1,5 meter samenleving. Hiervoor is de Corona Werkscan ontwikkeld. Daarmee krijg je direct inzicht of de genomen maatregelen voldoen, of de veiligheidsrisico’s goed in beeld zijn en hoe het gaat met de mentale gesteldheid van je medewerkers. Maar ook de aandacht voor je medewerkers en het management van leidinggevenden komen aan bod. 

De Corona Werkscan begint met een zorgvuldig samengestelde vragenlijst, online in te vullen door de werkgever of bijvoorbeeld de afdeling HR of Safety & Health. De antwoorden verwerkt Arbo Unie in een infographic die in één oogopslag zicht geeft op de voorbereidingen die al op orde zijn en waar nog werk aan de winkel is. Jan van den Hoogen, strategisch arbeids- en organisatieadviseur: “Vervolgens buigen we ons hier met een multidisciplinair team over, waarna een van onze experts snel contact opneemt om de uitkomsten door te lopen in een adviesgesprek. Dat kan een arbeidshygiënist zijn maar bijvoorbeeld ook een psycholoog, ergonoom of bedrijfsarts, afhankelijk van op welk vlak er nog aanscherpingen mogelijk zijn. Met als doel en resultaat: een gedegen voorbereiding op veilig en optimaal samenwerken, thuis en op locatie, in de nieuwe realiteit.” 

Hulp nodig?

Wil jij je medewerkers optimaal laten (thuis)werken tijdens de coronacrisis en bij werkhervatting binnen de 1,5 meter samenleving? Vraag de Corona Werkscan hier aan.