Een marathonteam, net een bedrijf

Een marathonteam is net een bedrijf. Het team is gedurende het hele jaar bezig om een goed resultaat neer te zetten, overwinningen binnen te halen waarbij continu een balans gezocht wordt in de opdracht, je budget, de kosten, “personeelszaken” en leveranciersbeoordelingen. 

Voor een marathonteam zijn de wedstrijden de opdrachten die je met een zo’n goed mogelijk resultaat wilt opleveren waarbij je binnen een bepaald budget zult moeten opereren. De sponsors zijn de opdrachtgevers, voor hen leidt een goed resultaat tot meer exposure (iets wat misschien niet voor alle sponsors een uitgangspunt hoeft te zijn, maar het is wel een mooie bijkomstigheid). De rijders zijn de medewerkers die het resultaat moeten behalen. Als marathonteam kies je een bepaalde strategie of tactiek tijdens de wedstrijden, welke gezien kan worden als een visie van een organisatie. Tot slot heb je als team nog te maken met materieel dat wordt gebruikt. De voeding, fysiotherapeuten en medische begeleiding, kleding, fietsen, schaatsen, loopschoenen en dergelijke. Dit materieel kun je vergelijken met leveranciers voor je onderneming. 

Ieder jaar komen meerdere aspecten aan bod die ook in het bedrijfsleven aan bod komen. Is het budget voldoende om het seizoen te draaien, moeten we bezuinigen op trainingen of trainingskampen of kunnen we juist extra trainingen inplannen. Zijn de sponsors tevreden en op welke manier kunnen we de relatie met de sponsors optimaliseren. Met welke strategie zullen we het komende seizoen gaan rijden en welke rijders passen daar het beste bij. Of andersom, welke rijders zitten in het team en welke strategie zou daar het beste bij passen. Zijn de rijders tevreden over het team en is het team (of management) tevreden over de rijders. Is de kleding naar wens, hoe is de medische begeleiding geweest, zijn er nog zaken die we kunnen optimaliseren en hebben de “leveranciers” nog wensen of tips.

Om dit allemaal te organiseren en te controleren heb je als ploegleiding en management regelmatig overleg met alle betrokkenen. Een mooie vorm hiervoor in het bedrijfsleven is de PDCA-cyclus. PDCA staat voor Plan Do Check Act, ofwel je maakt een plan, vervolgens ga je over tot uitvoering, het plan wordt gecontroleerd (of geëvalueerd) waarna de plannen aangepast kunnen worden voordat je weer tot uitvoering over gaat. Dit principe wordt door ons als marathonteam op alle onderdelen toegepast. Gedurende het seizoen hebben we meerdere gesprekken met rijders om van elkaar te weten hoe het gaat en volgt aan het eind van het seizoen een algehele evaluatie. Wat zijn verbeterpunten, moeten we andere trainingsmethodes hanteren, welke invulling van het individu past binnen het team en past dit in de strategie. Klopt de strategie voor de wedstrijden nog of zou dit aangepast moeten worden. Met de sponsor wordt tijdens een evaluatie besproken op welke manier we het nieuwe jaar willen aanpakken. Zijn er nog wensen van de leveranciers, kunnen we hun product nog beter onder de aandacht brengen of hebben wij nog wensen om de samenwerking te verbeteren. 

Hoe doet u dit als organisatie, bespreekt u bijvoorbeeld ook met uw leveranciers hoe zaken beter geregeld kunnen worden? Je bent continue altijd op zoek naar verbetering voor het team, wat kunnen we veranderen om nog beter te presteren. 

Geschreven door: Jack de Rijke