E-Prevent opleiding preventiemedewerker

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. Eén van de wijzigingen is de verplichte aanstelling van een preventiemedewerker die een formele adviesrol krijgt en over aantoonbare deskundigheid moet beschikken.

Momenteel worden in de markt diverse een- of zelfs meerdaagse trainingen aangeboden Veiligheidspiramide leverde reeds een aantal incompany leergangen bij grotere opdrachtgevers. Inmiddels bieden we met e-prevent ook een digitale opleiding voor preventiemedewerkers aan.

Brochure E-Prevent opleiding

Informatie aanvraag