Doorvragen loont!

Henk is in dienst bij een middelgrote werkgever: een groothandel. Hij valt uit en heeft dusdanige beperkingen dat hij niet kan terugkeren in zijn eigen werk. Uit het uitgebreide 1e spoor onderzoek blijken er voor hem geen passende andere werkzaamheden te zijn binnen de groothandel waar hij werkt. Een re-integratie bureau wordt ingeschakeld met het doel Henk te bemiddelen naar een werkervaringsplaats in een andere branche.  Na 104 weken vindt de WIA keuring plaats en het resultaat is een beschikking van 0-35% arbeidsongeschiktheid, omdat Henk in ander werk ongeveer hetzelfde kan verdienen als zijn eerdere salaris.  De groothandel heeft voldoende gedaan aan re-integratie en krijgt een ontslagvergunning voor Henk. 

Henk kan bij de nieuwe werkgever waar hij werkervaring opdoet blijven, mits er sprake is van no-risk voor deze nieuwe werkgever. Helaas is de beschikking van het UWV hier niet duidelijk in en een telefoontje van de groothandel aan het UWV leert dat er geen sprake is van no-risk. De  groothandel belt hierover met de casemanager en wil graag weten hoe hij dit voor Henk goed kan verzorgen, zodat Henk niet werkloos achterblijft. De casemanager is op de hoogte van de wetgeving en geeft aan dat er wel degelijk sprake is van no-risk voor de nieuwe werkgever en neemt contact op met UWV. 

Er is sprake van no-risk voor een nieuwe werkgever als bij de WIA-beoordeling blijkt dat de 35-minner (< 35% arbeidsongeschikt):

  • De persoon zijn oude werkzaamheden niet meer kan doen
  • Niet in dienst kan blijven bij zijn oude werkgever EN
  •  Betrokkene 13 weken voor de WIA-beoordeling geen nieuw dienstverband had

Het UWV ziet de werkervaringsplaats van Henk aan voor een “nieuw dienstverband”. Henk heeft echter tijdens dit 2e spoortraject nog een arbeidsovereenkomst bij de groothandel en zijn loon wordt ook door hen betaald, dus er is juridisch geen sprake van een nieuw dienstverband. UWV erkent de fout en bevestigt Henk schriftelijk dat er voor een nieuwe werkgever wel degelijk sprake is van no-risk. De groothandel kan Henk met een gerust hart laten gaan en de nieuwe werkgever kan hem een contract aanbieden zonder risico voor loondoorbetaling bij nieuwe uitval. Ook het UWV is niet foutloos en doorvragen loont!

En Henk? Die werkt met groot succes en plezier en is nog geen dag ziek geweest.
 

Geschreven door: Margreet Schot (Rccm)