Digitale verzuimbegeleiding

Ondanks dat verzuim mensenwerk is en blijft kunnen we de ondersteunende processen eenvoudiger en beter maken door het inzetten van automatisering. Eenvoudiger door het realiseren van minder handelingen. Beter door het reduceren van de foutkans en optimaliseren van het dossier van de medewerker.

Mkbasics.nl onderstreept haar naamgeving door hier actief aan te werken. I.p.v. een overzicht met de juiste vragen bij een verzuimmelding kunnen we dat proces automatiseren en de fout kans te verminderen. Daarover gaat dit bericht. In een volgende fase plant o.a. niet langer de casemanager de volgende afspraak, maar bieden wij u de mogelijkheid dat zelf te doen.

VerzuimTriage
Het automatiseren van de vragen bij verzuim is de inzet van VerzuimTriage. Het is een digitale vragenlijst die, vanaf het eerste contactmoment, een advies geeft over de te volgen vervolgstappen binnen verzuimbegeleiding. Deze digitale tool draagt er op een eenvoudige wijze zorg voor dat de juiste vragen worden gesteld, de juiste acties (o.a. interventies) worden ingezet, deze acties worden vastgelegd en hiermee het eerste gespreksmoment ondersteunen.

Pilot VerzuimTriage
Mkbasics.nl is in November samen met enkele klanten gestart met een pilot VerzuimTriage. Samen gaan we ervaren hoe het instrument bijdraagt aan een betere vraagstelling in het eerste contactmoment. En zien we inderdaad ook dat er eerder de juiste stappen ingezet worden? Bij een positieve evaluatie bieden we VerzuimTriage aan aan al onze klanten. De pilot loopt tot 1 maart.

Pilot deelnemers gezocht!
Om een representatief beeld te vormen zoeken wij bedrijven die mee willen werken aan de pilot met VerzuimTriage. Tijdens deze pilot ervaart u direct de voordelen van VerzuimTriage: vroegtijdig in te zetten acties signaleren en zo de re-integratie van uw zieke werknemer bespoedigen. Daarnaast geldt tijdens de pilot als extra voordeel dat wij de training voor uw leidinggevenden gratis geven.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met anita.groenewoud@mkbasics.nl