Diabetes en werk hand in hand.

Het aantal mensen met diabetes stijgt iedere week met gemiddeld 1.000 mensen. Van de ruim 1 miljoen mensen met diabetes, werkt een groot deel. Voor de veiligheid en duurzame inzetbaarheid van de werknemers is het belangrijk dat dit onderwerp op de juiste manier bespreekbaar is op de werkvloer.

In het algemeen stijgt het aantal mensen met een chronische ziekte komende jaren. Nu heeft een op de twintig werknemers in Nederland een chronische ziekte. Een groot deel van hen is aan het werk en met veel van hen gaat het goed, maar de vraag is hoe zij aan het werk kunnen blijven. Zo vroeg mogelijk inspelen op de situatie lijkt daarbij cruciaal. Op 18 maart is het advies ‘Werk: van belang voor iedereen’ verschenen. Een advies over werken met een chronische ziekte. De SER is van mening dat de oplossing niet zozeer ligt in extra regels, maar in meer kennis van de bestaande regels en in het voeren van de dialoog op de werkvloer. Verder beveelt de SER aan de ondersteuning van werkenden met een chronische ziekte te verbeteren en meer te doen aan preventie om werkbelemmeringen als gevolg van een dergelijke ziekte te voorkomen. Hier ligt een taak voor preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, werkgevers maar ook werknemers met een chronische ziekte. 

Download hier het volledige artikel Diabetes en werk hand in hand in PDF.

Geschreven door Casper Robben, diabeteswerkt.nl.